bapna3_Stanislav KogikuSOPA ImagesLightRocket via Getty Images_sdg banking Stanislav KogikuSOPA ImagesLightRocket via Getty Images

Publieke ontwikkelingsbanken kunnen de duurzame financiering bevorderen

WASHINGTON, DC – Voor een klimaatbestendige toekomst zijn publieke middelen nodig. Maar sterke langetermijnstrategieën voor de financiering van klimaatmaatregelen hebben tot dusver weinig aandacht gekregen. Een vaak over het hoofd geziene manier om in deze behoefte te voorzien zijn de publieke ontwikkelingsbanken.

Veel van de discussies over de financiering van klimaatmaatregelen zijn gericht op de multilaterale ontwikkelingsbanken. Hun rol is cruciaal, maar het zijn de 450 lokale, regionale, nationale en subnationale ontwikkelingsbanken van de wereld die een ambitieus klimaatbeleid in het veld kunnen bevorderen en het leeuwendeel van de mondiale financiering kunnen leveren. Samen zijn zij goed voor twee biljoen dollar aan investeringen per jaar – ongeveer 10 procent van de jaarlijkse publieke en private investeringen in de hele wereld. Bovendien worden de meeste van deze fondsen in eigen land aangetrokken en verdeeld.

Deze publieke ontwikkelingsbanken, die geworteld zijn in de economieën en samenlevingen waarin zij actief zijn, vormen een verbindingsschakel tussen nationale en lokale overheden en de particuliere sector. Zij bevinden zich in een goede positie om transformerende steun te verlenen voor duurzame praktijken en infrastructuur, door kortetermijnbehoeften te koppelen aan doelstellingen op de langere termijn. In feite vormen zij de zichtbare hand die financiële middelen kan mobiliseren en richten op gemeenschappelijke doelstellingen die vooralsnog buiten het bereik van de markt liggen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/A5Ji3l6nl