rojasurrego3_Anuwar HazarikaNurPhoto via Getty Images_wetland Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images

Pokonywanie Niedoborów Wody w Sposób Naturalny

GLAND - Spożycie słodkiej wody przez ludzkość już dawno przekroczyło tempo jej uzupełniania. Naukowcy ostrzegają, że ten podstawowy zasób naturalny się wyczerpuje. Jeśli mamy zmienić tę sytuację to największą nadzieją jest inwestowanie w naturalne rozwiązania.

Mniejniż 1% wody na Ziemi to dostępna lub nadająca się do spożycia woda słodka. Większość znajduje się na śródlądowych terenach podmokłych, jak rzeki, jeziora, bagna, torfowiska i podziemne warstwy wodonośne. Te mokradła są naturalnymi zbieraczami wody, “sprzątaczami” i “bankierami.” Wychwytywanie, oczyszczanie, przechowywanie i uwalnianie wody deszczowej i powodziowej przed wypuszczeniem w razie potrzeby umożliwia globalnyobiegwody, który zapewnia stałe dostawy.

Pełne włączenie terenów podmokłych do planowania i zarządzania wodą we wszystkich sektorach gospodarki na całym świecie przyniosłoby daleko idące korzyści. Wystarczające zasoby wody mogą pobudzićwzrostgospodarczy, zmniejszyć konflikty i złagodzić stres środowiskowy. Wymaga to jednak znacznych i trwałych inwestycji, aby sprostać rosnącemu popytowi.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/ZufNbSOpl