1

Maak gebruik van de kracht van tienermeisjes

LAGOS – Wanneer je aan tienermeisjes denkt, kan je denken aan de gebruikelijke stereotypen, van de ‘harde tante’ tot de suffe middelbare school leerling die zich opsluit in haar slaapkamer. De realiteit is dat tienermeisjes niet alleen bij de meest gemarginaliseerde mensen ter wereld horen, ze hebben ook een vrijwel ongeëvenaard potentieel om te helpen een betere toekomst voor iedereen op te bouwen.

Zoals het er nu voor staat wordt tienermeiden routinematig de controle over hun lot ontzegd. Meer dan 32 miljoen van de allerarmsten zitten momenteel niet op school. Dagelijks worden 39.000 meisjes onder de achttien iemands vrouw. Voor grote aantallen meisjes wereldwijd lijkt ‘baas in eigen buik’ een onmogelijke droom.

Deze situatie is moreel laakbaar, sociaal beschadigend, en economisch stupide. Door deze aan te pakken kunnen we niet alleen miljoenen kinderen beschermen, we kunnen er ook een aantal van de grootste problemen waar we vandaag de dag mee te maken hebben door oplossen.

Neem de uitdaging die een snelle bevolkingsgroei biedt. Alhoewel de bevolkingsgroei in het grootste deel van de wereld snel lijkt af te vlakken blijft deze in sommige regio’s snel omhoog gaan, vooral waar meisjes met de grootste barrières voor succes te maken hebben. In Afrika wordt de bevolking in 2050 verwacht verdubbeld te zijn en verviervoudigd in 2100.

Wanneer tienermeisjes de kennis, vaardigheden, en middelen gegeven wordt om ongewilde zwangerschappen te voorkomen en controle te krijgen over hun eigen toekomst zouden de geboortecijfers substantieel zakken. Deze meisjes zouden met hun nieuwverworven mondigheid en educatie vervolgens als katalysatoren voor verdere positieve veranderingen binnen hun gemeenschappen kunnen fungeren.

Het beschermen van de jonge meisjes van deze wereld is een grote opgave. Maar landen wereldwijd hebben beloofd, door middel van de ambitieuze Sustainable Development Goals (SDG’s), om dit voor 2030 volbracht te hebben, inclusief door het beëindigen van kindhuwelijken en door te verzekeren dat alle meisjes op school zitten. Maar als landen willen slagen in het beschermen en mondig maken van meisjes moeten ze ook de belofte van een cruciaal initiatief omhelzen, namelijk de toegang tot het vaccin voor het humaan papillomavirus (HPV) te verbeteren, dat het overgrote deel van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaakt.

Als relatief nieuwe ontwikkeling, is het HPV-vaccin het meest effectief voor negen tot dertienjarige meisjes die nog niet zijn blootgesteld aan het virus, wat betekent dat ze nog niet seksueel actief zijn geweest. Deze leeftijdsvereiste onderscheidt het HPV-vaccin van de meeste andere kindertijd vaccins, die vooral worden toegediend aan zuigelingen.

Op het eerste gezicht lijkt dit wellicht op een serieus nadeel, omdat het HPV-vaccin niet simpelweg geïncorporeerd kan worden in andere vaccinprogramma’s. In werkelijkheid biedt deze leeftijdsvereiste een grote mogelijkheid om adolescente meisjes met andere cruciale zorg te bereiken, zoals onderwijs over reproductie, menstruele hygiëne, ontworming, voedingschecks, vitamine-injecties, en algemene check-ups.

Een aanmoedigende factor is dat de vraag van regeringen van ontwikkelingslanden om het HPV-vaccin steeds groter wordt. Dit is logisch: van de 266.000 vrouwen die jaarlijks sterven aan baarmoederhalskanker – een gemiddelde van èèn per twee minuten - woont 85% in ontwikkelingslanden. Wanneer hier niets aan gedaan wordt wordt dit getal in 2035 verwacht tot 416.000 gestegen te zijn, meer dan het aantal moeders dat sterft bij de bevalling. Voor veel van deze landen is het HPV-vaccin niet alleen een effectieve oplossing, een die 1500 doden voorkomt per 100.000 gevaccineerden; het is vaak de enige oplossing, omdat de armste landen de capaciteit niet hebben om screening of behandeling van baarmoederhalskanker aan te bieden. Dit is een van de redenen dat kankerdeskundigen, overheidsfunctionarissen, voorlopers uit de private sector, en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld een aantal weken geleden bijeenkwamen in Addis Abeba voor de tiende Stop Baarmoederhals-, Borst-, en Prostaatkanker in Afrika-conferentie.

En er is meer goed nieuws, de fundamenten van een HPV-vaccin-initiatief zijn al gelegd. In 2013, ruim voordat de SDG’s werden overeengekomen nam Gavi, the Vaccine Alliance, waar ik bestuursvoorzitter van ben, stappen om het HPV-vaccin betaalbaar beschikbaar te maken in arme landen. Sindsdien hebben we drieëntwintig landen het vaccin zien introduceren door middel van demonstratie pilotprojecten, en nog eens vijf staan op het punt dit te doen.

Maar er liggen nog aanzienlijke uitdagingen in het verschiet. Terwijl de focus op het houden van vaccinatiesessies op scholen succesvol is gebleken, is dit niet afdoende voor het bereiken van meisjes in landen met laag ecshoolbezoek, vooral in stedelijke gebieden. Tenzij we een manier vinden om de meest kwetsbare groepen te bereiken, zal geen enkele hoeveelheid politieke wil of financiering genoeg zijn om aan de SDG’s om vrouwen en meisjes te beschermen te voldoen.

Gegeven het feit dat slechts twee door GAVI ondersteunde landen, waarvan beiden relatief hoge cijfers qua scholing hebben, het vaccin tot nu toe nationaal geïntroduceerd hebben is niet geheel duidelijk hoe moeilijk het zal zijn om deze uitdaging te overkomen. Nu we ons weg bewegen van demonstratieprojecten richting een meer efficiënt en kosteneffectief systeem van gefaseerde nationale opschaling zouden we een beter begrip moeten krijgen wat te verwachten.

We hebben een aantal ideeën om meisjes die niet naar school gaan te bereiken – te beginnen met gemeenschappelijke zorgcentra. Zoals het er nu voor staat gaan vrouwen vooral naar een gemeenschappelijk zorgcentrum als ze zwanger zijn, of om hun kinderen te laten vaccineren. Maar door samen te werken met leiders uit de gemeenschap en ouders om het bewustzijn van baarmoederhalskankerpreventie te vergroten en andere lokale gezondheidsproblemen tegemoet te treden, zien we dat het mogelijk is om in deze centra vraag te genereren en goede resultaten te boeken.

De garantie dat alle meisjes toegang hebben tot het HPV-vaccin zou ontelbare levens verbeteren, niet alleen door de ratio’s van baarmoederhalskanker te reduceren, maar ook door het aanbod van vele andere cruciale diensten mogelijk te maken. Het is een mogelijkheid die kankerdeskundigen, overheidsfunctionarissen, en vertegenwoordigers uit de private sector en het maatschappelijk middenveld voor in hun gedachten moeten houden. En het is een imperatief voor al de 193 regeringen die de SDG’s ondertekend hebben. We mogen onze meisjes niet in de steek laten.

Vertaling Melle Trap