1

Spoutání síly dospívajících dívek

LAGOS – Když přemýšlíte o dospívajících dívkách, možná si představujete běžné stereotypy, od “zlé holky“ po naštvanou středoškolačku zamčenou ve svém pokoji. Realitou však je, že dospívající dívky nejen že jsou jednou z nejpřehlíženějších skupin lidí, ale mají také prakticky bezkonkurenční potenciál k budování lepší budoucnosti pro nás pro všechny.

Momentálně je to tak, že je dospívajícím dívkám běžně odpírána kontrola nad vlastním osudem. Více než 32 milionů nejchudších je v současnosti mimo školu. Každý den se 39 000 dívek ve věku pod 18 let stane něčí ženou. Zdá se, že celosvětově je pro obrovský počet dívek právo na reprodukci pouze neuskutečnitelným snem.

Tato situace je z morálního hlediska odsouzeníhodná, společensky předem odsouzená k nezdaru a z ekonomického hlediska pošetilá. Tím, že by se začala řešit, bychom mohli nejen ochránit miliony dětí; mohli bychom se také poprat s jedněmi z největších výzev, kterým dnešní svět čelí.

Vezměme si výzvu, kterou představuje rychlý populační růst. Ačkoliv se zdá, že se velikost populace ve většině částech světa stabilizuje, v některých regionech však nadále roste, zejména v těch, kde čelí dívky největším překážkám na cestě k úspěchu. Očekává se, že populace v Africe se do roku 2050 zdvojnásobí a do roku 2100 bude dokonce čtyřnásobná.

Pokud by dospívající dívky měly znalosti, dovednosti a prostředky, aby se mohly vyvarovat nechtěnému těhotenství a převzít kontrolu nad svou budoucností, míra plodnosti by se výrazně snížila. Tyto nově posílené a vzdělané dívky by se poté mohly stát nositeli širší, pozitivní změny v rámci jejich komunit.

Ochrana mladých dívek světa je těžký úkol. Země z celého světa se však prostřednictvím ambiciózních Udržitelných rozvojových cílů (SDGs) zavázaly ho splnit do roku 2030, včetně ukončení dětských sňatků a zaji��tění toho, že budou všechny dívky ve školách. Pokud však státy chtějí v posílení pozice dívek a jejich ochraně uspět, musí si také osvojit slib klíčové iniciativy: rozšířit přístup k vakcíně na lidský papilomavirus (HPV), který způsobuje drtivou většinu případů karcinomu děložního čípku.

Relativně nově se zjistilo, že vakcína proti HPV je nejúčinnější na 9-13 leté dívky, které ještě s virem nepřišly do styku, neboli že ještě nebyly sexuálně aktivní. Tento věková podmínka odlišuje vakcínu proti HPV od většiny zbylých dětských očkování, které jsou převážně podávány v kojeneckém věku.

Na první pohled by se to mohlo zdát jako vážná nevýhoda, protože očkování proti HPV tak nemůže být snadno začleněno do dalších očkovacích iniciativ. Faktem však je, že věkový požadavek představuje důležitou příležitost, jak oslovit dospívající dívky i s dalšími nezbytnými zdravotními otázkami, jako je reprodukční vzdělávání, menstruační hygiena, odčervování, nutriční kontroly, vitaminové injekce a všeobecné kontroly.

Je povzbudivé, vlády rozvojových zemí čím dál více požadují očkování proti HPV. Dává to smysl: z 266 000 žen, které každoročně umírají na rakovinu děložního čípku – což je v průměru jedna každé dvě minuty – je celých 85% z rozvojových zemí. Pokud se nic neudělá, očekává se, že tato hodnota stoupne do roku 2035 na 416 000 a překoná tak úmrtí při porodu. Pro mnoho z těchto zemí je očkování proti HPV nejen efektivním řešením, takovým, které zabrání úmrtí 1500 ze 100 000 očkovaných; je to mnohdy také jediné řešení, protože ty nejchudší země postrádají kapacitu nabídnout screening nebo léčbu rakoviny děložního čípku. To je jeden z důvodů, proč se experti na rakovinu, vládní činitelé, vůdčí osobnosti soukromého sektoru a zástupci občanské společnosti před pár týdny potkali před pár týdny v Addis Abebě při příležitosti desáté konference Stop Cervical, Breast and Prostate Cancer in Africa

Dobrých zpráv je více: již byly položeny základy iniciativě zabývající se očkováním proti HPV. V roce 2013, daleko před podepsáním SDGs, podnikla Gavi, the Vaccine Alliance (jejiž správní radě předsedám) kroky k tomu, aby se očkování proti HPV stalo dostupnější v chudých zemích. Od té doby již 23 zemí představilo očkování skrze demonstrační pilotní projekty, kdy ještě dalších pět bude následovat.   

Jsou před námi však zásadní výzvy. Zatímco se zaměření na očkovací kampaně ve školách ukázalo jako úspěšné, je nedostatečné pro země s nízkou mírou školní docházky, zejména v městských oblastech. Pokud nenajdeme způsob, jak dosáhnou na nejzranitelnější skupiny, nebude žádné množství politické vůle či financování stačit k dosažení SDGs o ochraně žen a dívek.

Vzhledem k tomu, že pouze dvě země s podporou Gavi, obě s relativně vysokou mírou počtu zapsaných studentů, představily očkování na národní úrovni, není příliš jasné, jak obtížné bude tuto překážku zdolat. S posunem od osvětových kampaní směrem k efektivnějším a hospodárnějším systémům postupného národního zavádění bychom měli získat lepší povědomí o tom, co vlastně čekat.

Máme nějaké nápady, jak dosáhnout na dívky, které nejsou ve škole – počínaje komunitními zdravotními centry. V současné době jdou do komunitního zdravotnického centra ženy s největší pravděpodobností tehdy, když jsou těhotné, nebo když si nechají očkovat děti. Zapojením vůdců komunity a rodičů s cílem zvýšit povědomí o prevenci karcinomu děložního čípku a upozorněním na další místní zdravotní problémy by však bylo možné, jak se ukazuje, generovat poptávku a dosáhnout dobré účasti v těchto centrech.

Zajištění toho, že by všechny dívky měly přístup k vakcíně na HPV, by zlepšilo bezpočet životů, nejen snížením množství rakoviny čípku, ale také umožněním zajištění mnoha dalších rozhodujících služeb. Je to příležitost, na kterou by měli myslet experti na rakovinu, vládní činitelé a zástupci ze soukromého sektoru a občanské společnosti. Jde také o imperativ pro všech 193 vlád, které podepsaly SDGs. Nesmíme v tom naše dívky nechat.