Situace na frontě boje proti tuberkulóze

BERLÍN – Toto desetiletí je v boji proti tuberkulóze úspěšné. Pravděpodobně splníme rozvojový cíl tisíciletí OSN snížit prevalenci a mortalitu TBC do roku 2015 na polovinu oproti roku 1990. Nejméně dvanáct nových vakcín a léků je ve fázi klinických zkoušek a Světová zdravotnická organizace schválila nový diagnostický test s názvem GeneXpert.

Tento pokrok je velmi důležitý i s ohledem na uspokojení, které ke konci dvacátého století vedlo k úplnému zastavení výzkumu a vývoje nových možností intervence proti tuberkulóze. V současnosti používané léky proti TBC byly vyvinuty v letech 1950 až 1970. Vakcína Bacille Calmette–Guérin (BCG) je už téměř 100 let stará a nejrozšířenější diagnostický test, totiž mikroskopická detekce bacilů ve sputu, byl vyvinut před 130 lety.

Není divu, že účinnost těchto nástrojů zeslábla. Současná vakcína brání těžké tuberkulóze u novorozenců, avšak nikoliv nejrozšířenější plicní TBC ve všech věkových skupinách. A mikroskopický test dává téměř v polovině případů nesprávné výsledky.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/zclPYJ1/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.