Nový rok naděje pro zvířata

PRINCETON – Mravní pokrok společnosti, říká se často, poznáme podle toho, jak se chová ke svým nejslabším členům. Šimpanzi jsou jako jedinci mnohem silnější než lidské bytosti, ale jako druh je dokážeme držet v zajetí, prakticky bezbranné, v zoologických zahradách a laboratořích. Nejinak podrobena lidské nadvládě jsou zvířata, která chováme jako potravinová, mimo jiné prasnice uzavřené po celou dobu březosti – čtyři měsíce těhotenství, dvě těhotenství ročně – v kójích tak stísněných, že se ani neotočí.

V tomto ohledu začal rok 2013 v Evropě a ve Spojených státech dobře. Prvního ledna vešla v účinnost směrnice Evropské unie, která zakazuje používání samostatných kójí od čtvrtého týdne březosti do doby týden před narozením podsvinčat. Miliony prasnic teď musí mít elementární svobodu nejen se otočit, ale i chodit. Nesmějí být přitom drženy na holém betonu bez slámy či jiného materiálu, který jim umožní uspokojovat jejich přirozený rycí instinkt. Na konci ledna 20 z 27 členských států plnilo tuto směrnici alespoň na 90 % a Evropská komise se chystala podniknout kroky k zajištění plného souladu.

V Americe zase aktivní kampaň Humánní společnosti USA vedla k tomu, že asi 50 předních odběratelů vepřového oznámilo, že přestanou nakupovat maso od dodavatelů, kteří drží prasnice v kójích. (Někteří, včetně Chipotle a Whole Foods, už tak učinili.)

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Nh46snD/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.