5

Pohled na zisky v souvislostech

BERKELEY – Vysoké zisky se obvykle považují za známku ekonomické znamenitosti společnosti, výsledek novátorství a efektivity formované zdravou konkurencí. Jak ale dokládá nedávná zpráva Rady ekonomických poradců prezidenta USA, vysoké zisky mohou mít jinou příčinu: tržní koncentraci.

Zpráva předkládá několik indikátorů ubývající konkurence v americkém hospodářství, včetně dlouhodobého poklesu počtu nově založených firem a hromadění enormních zisků v malém okruhu společností. Na základě jejích doporučení prezident Barack Obama nedávno vydal nařízení vyzývající všechny orgány vlády USA, aby využívaly svých pravomocí k podpoře konkurenčního prostředí.

Nastal okamžik, kdy je důležité zhodnotit stav konkurence v různých sektorech. Mnoha americkým odvětvím, včetně některých nejvíce inovativních, dominuje hrstka velkých společností, z nichž některé se těší opravdu velkému tržnímu podílu a tvoří výnosy výrazně převyšující historické průměry. Některé společnosti zase namísto využívání výnosů k budování produktivních kapacit hromadí hotovost nebo skupují konkurenty.

Bylo by nicméně chybou uzavřít, že tyto neobvyklé ekonomické trendy vycházejí ze slábnoucí konkurenční soutěže. Dochází k nim v kontextu svižně se měnící sektorové dynamiky a rychlé digitalizace.