1

Nieuwe doelstellingen in de ontwikkelingsfinanciering

WASHINGTON, DC – Als de Millennium Development Goals (Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, MDG's) eind dit jaar verlopen, zal de wereld aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt op het gebied van de armoedebestrijding, de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, en andere belangrijke doelstellingen. Om ervoor te zorgen dat de volgende ontwikkelingsagenda, waaraan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) ten grondslag liggen, zelfs nog grotere vooruitgang te zien geven, moeten de wereldleiders het raamwerk van de MDG's verfijnen en optimaliseren – vooral als het op de financiering aankomt.

De MDG's hebben regeringen, multilaterale organisaties en NGO's samengebracht ter ondersteuning van de implementatie van belangrijke programma's en beleidsdoeleinden, waarbij mondiale partnerschappen hebben gepleit voor het beschikbaar komen van toereikende middelen. Om de efficiency zo groot mogelijk te maken, zijn de MDG's op individuele basis nagestreefd en gefinancierd, en niet zozeer als één geheel, waarbij er nieuwe initiatieven zijn genomen als de doelstellingen niet werden gehaald. Maar deze aanpak heeft tot onevenwichtigheden geleid, waardoor activiteiten op het gebied van de mondiale gezondheidszorg en het onderwijs veel meer financiering hebben aangetrokken dan andere initiatieven.

Dit sectorale model moet worden gereëvalueerd voordat de volgende ontwikkelingsagenda wordt gelanceerd, om ervoor te zorgen dat zulke onevenwichtigheden niet blijven bestaan. Het is bijzonder belangrijk om dit te doen, omdat de voorgestelde SDG's proberen de sociale, economische en ecologische dimensies van de duurzame ontwikkeling te incorporeren, waardoor ze meer alomvattend en onderling samenhangender zullen worden dan de MDG's.

De wereldleiders zullen drie cruciale mogelijkheden krijgen om een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen. In juli zullen de Verenigde Naties in het Ethiopische Addis Ababa een conferentie organiseren over de ontwikkelingsfinanciering. In september zal de Algemene Vergadering van de VN bijeenkomen om de SDG's te lanceren. En in december zullen de wereldleiders de 21e Conferentie van de Partijen (COP21) van de VN-raamwerkconventie over Klimaatverandering bijwonen, waar ze naar verwachting een mondiale overeenkomst zullen sluiten over de terugdringing op de langere termijn van de emissies van broeikasgassen.