Nieuwe doelstellingen in de ontwikkelingsfinanciering

WASHINGTON, DC – Als de Millennium Development Goals (Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, MDG's) eind dit jaar verlopen, zal de wereld aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt op het gebied van de armoedebestrijding, de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, en andere belangrijke doelstellingen. Om ervoor te zorgen dat de volgende ontwikkelingsagenda, waaraan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) ten grondslag liggen, zelfs nog grotere vooruitgang te zien geven, moeten de wereldleiders het raamwerk van de MDG's verfijnen en optimaliseren – vooral als het op de financiering aankomt.

De MDG's hebben regeringen, multilaterale organisaties en NGO's samengebracht ter ondersteuning van de implementatie van belangrijke programma's en beleidsdoeleinden, waarbij mondiale partnerschappen hebben gepleit voor het beschikbaar komen van toereikende middelen. Om de efficiency zo groot mogelijk te maken, zijn de MDG's op individuele basis nagestreefd en gefinancierd, en niet zozeer als één geheel, waarbij er nieuwe initiatieven zijn genomen als de doelstellingen niet werden gehaald. Maar deze aanpak heeft tot onevenwichtigheden geleid, waardoor activiteiten op het gebied van de mondiale gezondheidszorg en het onderwijs veel meer financiering hebben aangetrokken dan andere initiatieven.

Dit sectorale model moet worden gereëvalueerd voordat de volgende ontwikkelingsagenda wordt gelanceerd, om ervoor te zorgen dat zulke onevenwichtigheden niet blijven bestaan. Het is bijzonder belangrijk om dit te doen, omdat de voorgestelde SDG's proberen de sociale, economische en ecologische dimensies van de duurzame ontwikkeling te incorporeren, waardoor ze meer alomvattend en onderling samenhangender zullen worden dan de MDG's.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/pxeKSPM/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.