3

Het bevorderen van particuliere investeringen voor de ontwikkeling

STRASBOURG – Succesvolle economische ontwikkeling verloopt via een welbekend patroon. Het uit de armoede trekken van een land om het op een pad van duurzame groei te zetten vergt hard werken, de creatie van een robuust systeem van eigendomsrechten en – van cruciaal belang- particuliere investeringen.

Deze methode is niet specifiek voor een bepaalde regio of voor een bepaald volk. Zoals de spectaculaire groei van Azië heeft aangetoond, kan zij van cultuur op cultuur worden overgedragen. Daarom is het een schande dat ontwikkelingseconomen en 's werelds multilaterale instellingen er niet in slagen dit systematisch toe te passen in de ontwikkelingslanden.

Miljarden dollars aan hulpgelden zijn al naar de ontwikkelingslanden gestuurd, maar het is niet genoeg geweest, en de resultaten waren teleurstellend. De Wereldbank schat dat één miljard mensen nog steeds van nog geen $1,25 per dag leeft, terwijl ruim 800 miljoen mensen niet genoeg te eten hebben. De Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen hebben geprobeerd een samenhangende aanpak te hanteren voor het terugdringen van de armoede, maar zijn er niet in geslaagd iets te doen aan de onderliggende oorzaken ervan.

Op papier zijn de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties die vorig jaar in stelling zijn gebracht een verbetering. Het probleem is alleen dat er een duur prijskaartje hangt aan de verheven ambities, en dat er een financieringstekort van zo'n $2,5 bln overblijft als alle 17 doelstellingen moeten worden gehaald. Een zo brede kloof kan niet louter door met tekorten aan middelen kampende overheden en belastingbetalers worden overbrugd.