brundtland5_JOHN WESSELSAFPGetty Images_ebolaworkerorangefence John Wessels/AFP/Getty Images

We moeten alles in het werk stellen om de volgende pandemie op te vangen

GENÈVE – Stel je het volgende scenario eens voor. Binnen een paar dagen verspreidt een dodelijke influenza-epidemie zich over de wereld; het handels- en reisverkeer komt stil te liggen, er breekt sociale wanorde uit, de wereldeconomie krijgt een klap en tientallen miljoenen levens worden bedreigd. Een dergelijke grootschalige ziekte-uitbraak is een alarmerend – maar geheel en al realistisch – vooruitzicht. Om de risico's in te perken moet de wereld nu stappen zetten om zich voor te bereiden.

De afgelopen paar jaren heeft zich een ware litanie aan ziekte-uitbraken voorgedaan, van de gele koorts tot Ebola, ook in dichtbevolkte gebieden. Nu waarschuwt een nieuw rapport van het Global Preparedness Monitoring Board ons dat de mensheid voortstrompelt naar de 21e-eeuwse equivalent van de influenza-epidemie uit 1918, die een derde van de wereldbevolking trof en bijna vijftig miljoen mensen doodde.

Een soortgelijke uitbraak vandaag de dag zou zich veel sneller en breder verspreiden, en zou de wereldeconomie keihard raken – mogelijk resulterend in een verlies van zo'n 5%. En toch is de voorbereiding hierop, ondanks de dreiging die uitgaat van deze en andere gezondheidsrisico's, zelden een prioriteit voor de politieke leiders. Geen regering heeft tot nu toe de International Health Regulations, het voornaamste internationale verdrag voor de gezondheidszekerheid, waar alle landen zich aan hebben verplicht, nog volledig gefinancierd of geïmplementeerd. Het is dus niet verrassend dat de wereld ontmoedigend slecht is voorbereid op een zich snel door de lucht verspreidende pandemie.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

pencil with white background_Getty Images_1000x200. Marcus Valance/Getty Images

Take Survey

https://prosyn.org/M46lSDVnl;