frizo2_RAPHAEL ALVESAFP via Getty Images_deforestation amazon RAPHAEL ALVESAFP via Getty Images

Walka z Wylesianiem

SÃO PAULO – Ochrona i zachowanie biomów - zwłaszcza tropikalnych lasów deszczowych - ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych, zwłaszcza w krajach o obfitej lesistości. Niemniej jednak najnowsze dane z monitoringu wskazują na znaczne wylesianie na wielu obszarach, w tym także na największym na świecie.

W październiku 2021 r. brazylijski Narodowy Instytut Badań Kosmicznych odnotował najwyższy poziom utraty lasów w Amazonii odnotowany w tym miesiącu od czasu rozpoczęcia monitoringu pięć lat temu. A problem nie ogranicza się wyłącznie do Amazonii. Drugi co do wielkości las tropikalny na świecie - dorzecze Kongo - stracił w latach 2001-2020 ponad 15 milionów hektarów, czyli 8% pierwotnego pokrycia.

Globalne cele promowania bioróżnorodności, takie jak te uzgodnione na niedawnej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26), mają kluczowe znaczenie dla podniesienia świadomości na temat utraty ekosystemów i zapewnienia odpowiedzialności na szczeblu międzynarodowym. Jednak wiele z faktycznych prac konserwatorskich z konieczności musi być przeprowadzanych lokalnie.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/5RY57Bjpl