2

Zbytečná nestabilita

PAŘÍŽ – V běžném životě je lepší technikálie přenechat odborníkům. Majitel vozidla se zpravidla nepotřebuje – a obvykle ani nechce – obtěžovat zjišťováním toho, co přesně se děje pod kapotou. Když se ale vůz porouchá, často nemá jinou možnost.

Co platí pro auta, platí i pro ekonomiku: zapeklité otázky jsou pro specialisty. V posledních letech se do veřejné debaty protlačila témata, o nichž většina lidí dříve neslyšela ani se o ně nestarala – třeba sekuritizace, swapy úvěrového selhání či evropský systém zúčtování plateb známý jako Target 2 – a nutí obyčejné lidi lámat si hlavu nad jejich komplikovaností.

Totéž se začalo dít s pojmem „růst potenciálního výstupu“. Ač se původně jednalo o pojem vytvořený ekonomy pro ekonomy a účelem bylo určovat, kdy a jak výrazně je třeba korigovat veřejný schodek, stává se věcí širší diskuse. Jeho nespolehlivost totiž vážně oslabuje fiskální pakt EU, a proto je nezbytné zdvihnout kryt motoru a podívat se dovnitř.

Smyslem pojmu potenciálního – oproti skutečnému – HDP je zohlednit skutečnost, že ekonomika, podobně jako motor, často běží pod nebo nad úrovní potenciálu. Za poptávkou vyvolané recese klesá skutečný výstup pod potenciál, což vede k vzestupu nezaměstnanosti. Úvěrově roztáčený rozmach výstavby zase vynáší výstup nad potenciál, což ústí v inflaci.