51

Alleen nóg meer Europa kan de Europese nationalisten verslaan

BRUSSEL – De keuze van de Britse kiezers om de Europese Unie te verlaten is ongelukkig, maar weinig verrassend. Tientallen jaren lang hebben Britse politici vermeden een pleidooi te houden voor het lidmaatschap van de EU, of het Britse volk zelfs maar uit te leggen hoe de Unie werkt en waarom zij nodig is.

Zijn hele premierschap lang is David Cameron er niet in geslaagd enig leiderschap te tonen, noch de bereidheid zich op een betekenisvolle manier in te laten met de EU. Hij hield altijd één voet buiten de deur, terwijl hij tegelijkertijd tekeer ging tegen de anonieme bureaucraten in Brussel. Helaas volstonden zijn ultieme pogingen om het EU-lidmaatschap tijdens de Brexit-campagne te verdedigen niet om de invloed van tientallen jaren van leugens op Britse publieke opinie ongedaan te maken.

Groot-Brittannië heeft gekozen voor isolement in Europa, tegen het advies van zijn vrienden en bondgenoten in. Nu zijn post-imperiale neergang voltooid is, is de belangrijkste les die kan worden getrokken uit het “Brexit”-referendum dat het lot van het land heeft bezegeld, dat je het nationalisme niet kunt verslaan door de nationalisten tegemoet te komen. Als de Europese Unie af wil zien te komen van de plaag van het nationalisme, waardoor haar hele raison d'être wordt ondermijnd, zal zij moeten luisteren naar de zorgen van de mensen en een radicale nieuwe visie moeten bieden op effectief bestuur. Ander zal de nationalistische kanker zich blijven verspreiden.

Om te beginnen moeten de resterende EU-landen nu het Europees recht eerbiedigen en aandringen op een snelle, duidelijke boedelscheiding. De burgers van Groot-Brittannië hebben ervoor gekozen uit de EU te treden, en de politieke leiders van het land bezweren dat zij de uitkomst van het referendum zullen respecteren. Het is dus geen “straf” om vast te houden aan de eis dat dit nu zo snel mogelijk zijn beslag krijgt. Als Britse laksheid ertoe leidt dat Europa economisch blijft lijden onder de politieke onzekerheid, moet een volledige scheiding eenzijdig worden ingezet.