Christopher Furlong/ Getty Images

Alleen nóg meer Europa kan de Europese nationalisten verslaan

BRUSSEL – De keuze van de Britse kiezers om de Europese Unie te verlaten is ongelukkig, maar weinig verrassend. Tientallen jaren lang hebben Britse politici vermeden een pleidooi te houden voor het lidmaatschap van de EU, of het Britse volk zelfs maar uit te leggen hoe de Unie werkt en waarom zij nodig is.

Zijn hele premierschap lang is David Cameron er niet in geslaagd enig leiderschap te tonen, noch de bereidheid zich op een betekenisvolle manier in te laten met de EU. Hij hield altijd één voet buiten de deur, terwijl hij tegelijkertijd tekeer ging tegen de anonieme bureaucraten in Brussel. Helaas volstonden zijn ultieme pogingen om het EU-lidmaatschap tijdens de Brexit-campagne te verdedigen niet om de invloed van tientallen jaren van leugens op Britse publieke opinie ongedaan te maken.

Groot-Brittannië heeft gekozen voor isolement in Europa, tegen het advies van zijn vrienden en bondgenoten in. Nu zijn post-imperiale neergang voltooid is, is de belangrijkste les die kan worden getrokken uit het “Brexit”-referendum dat het lot van het land heeft bezegeld, dat je het nationalisme niet kunt verslaan door de nationalisten tegemoet te komen. Als de Europese Unie af wil zien te komen van de plaag van het nationalisme, waardoor haar hele raison d'être wordt ondermijnd, zal zij moeten luisteren naar de zorgen van de mensen en een radicale nieuwe visie moeten bieden op effectief bestuur. Ander zal de nationalistische kanker zich blijven verspreiden.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/9XPBi0k/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.