Jak měřit příští globální rozvojové cíle

KODAŇ – Na počátku jednadvacátého století dalo mezinárodní společenství několik chytrých a jednoduchých slibů v podobě takzvaných Rozvojových cílů tisíciletí (MDG). Svět měl do roku 2015 snížit počet lidí trpících hladem a žijících v extrémní chudobě na polovinu, zajistit všem lidem základní vzdělání a dramaticky redukovat dětskou úmrtnost. Úspěchů bylo mnoho, ačkoliv ne všechny rozvojové cíle se podaří splnit.

Nesplněný možná zůstane například cíl snížit na polovinu počet lidí trpících hladem – i když to bude jen těsně. V roce 1991 trpělo podvýživou 23,4% všech lidí v rozvojovém světě a více než miliarda lidí chodila spát hladová. Do roku 2013 klesl tento podíl na 13,5%. Ačkoliv v rozvojovém světě žilo o 1,7 miliardy lidí více než v roce 1991, hladem jich trpělo o 209 milionů méně. Během posledních 22 let se světu podařilo dostatečně nasytit téměř o dvě miliardy lidí více – to je nezanedbatelný úspěch.

Během příštího roku se sejdou zástupci vlád 193 zemí světa, aby stanovili nové globální cíle, které bude třeba splnit do roku 2030. Jedná se o největší příležitost této generace přetavit vysoké aspirace do konkrétních cílů. Abychom však vybrali cíle, které vykonají nejvíce dobrého, musíme se poučit ze současných zkušeností.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ogOgABF/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.