Imperativ začleňování

WASHINGTON, DC – Od roku 2000, kdy byly vytyčeny rozvojové cíle tisíciletí (MDG), se udělaly obrovské pokroky směrem k jejich naplnění. Řada států však má k jejich dosažení stále daleko, a dokonce i v zemích, které urazily dlouhou cestu, jsou některé skupiny – mimo jiné domorodí obyvatelé, obyvatelé slumů či odlehlých oblastí, příslušníci náboženských či sexuálních menšin a postižení lidé – soustavně opomíjené. Jak zdůrazňuje nedávná zpráva Světové banky, pochopení důvodů je klíčovým předpokladem k zajištění, aby budoucí rozvojové úsilí bylo efektivnější a zahrnovalo více lidí.

Sociální a ekonomické vyloučení není jen morálním problémem; je také mimořádně nákladné. Zpráva Světové banky z roku 2010 o vyloučení Romů ze vzdělávacích a ekonomických soustav v Evropě odhadla roční ztrátu produktivity v Srbsku na nejméně 172 miliony dolarů, v České republice na 273 miliony dolarů a v Rumunsku na 660 milionů dolarů (s využitím směnných kurzů z dubna 2010).

Tyto ztráty odrážejí dalekosáhlé důsledky vyloučení. Světová zdravotnická organizace a Světová banka zjistily, že děti s postižením se s nižší pravděpodobností dostanou na školy než jejich vrstevníci bez postižení – a že se jich také menší procento ve škole udrží. V Indonésii existuje šedesátiprocentní diskrepance mezi podílem postižených a nepostižených dětí navštěvujících základní školu a osmapadesátiprocentní diskrepance v případě střední školy. Výsledné pocity vyloučení a odcizení mohou podkopat sociální soudržnost, a dokonce vést k nepokojům a konfliktům.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/zIV4jA9/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.