Fernando Macas Romo/EyeEm/Getty Images

Třikrát hurá regulacím

CAMBRIDGE – Jednou z nejkřiklavějších změn, jichž si člověk z bohatého světa cestující do nízkopříjmové země nemohl v posledních zhruba deseti letech nevšimnout, je rychlé rozšíření mobilních telefonů, na které nyní navazuje expanze přístupu k mobilnímu internetu. Mobilní komunikace dnes hrají v sociálním a hospodářském rozvoji Afriky, Asie a Latinské Ameriky stejnou roli, jakou hrálo v 70. letech v zemích typu Francie a Velké Británie rozšíření pevných telefonních linek. Rodinné a společenské vazby, ale i podnikatelské a vzdělávací příležitosti procházejí transformací.

Na této technologické transformaci se klíčovým způsobem podílel povinný technický standard EU zavedený v roce 1987. Regulace vytvořila celoevropský trh hardwaru a služeb, který byl natolik velký, že jeho standard – označovaný jako GSM neboli Groupe Spécial Mobile podle komise, která ho kodifikovala – byl nakonec zaveden na celém světě. Do roku 2004 využívala služby GSM celosvětově více než miliarda zákazníků. Globální dosah regulací umožnil obrovské úspory z rozsahu při výrobě přístrojů a síťového hardwaru, takže ceny rychle klesaly a mezi sítěmi a státy se daleko snáze dosahovalo interoperability.

Tuto standardizační roli hraje řada různých regulací. Navzdory zjednodušenému názoru, že regulace je zákonitě špatná pro byznys, existují tři důležité kanály, díky nimž může regulace ekonomice prospívat.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/MX7BalR/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.