15

Jak zvládnout ekonomické důsledky nacionalismu

LAGUNA BEACH – Situace po nečekaném červnovém odhlasování odchodu Velké Británie z Evropské unie je předmětem bedlivého sledování. Lidé z celého světa a zejména z Evropy chtějí vědět, jak bude brexit probíhat – nejen proto, aby řešili jeho konkrétní dopady, ale i proto, aby zjistili, co se pravděpodobně bude dít v případě, že i další blížící se hlasování vychýlí misky vah ve prospěch nacionalistických agend.

Tyto agendy každopádně zažívají politický návrat. V Německu, kde se napřesrok uskuteční parlamentní volby, roste podpora krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD), dokladem čehož je i dobrý výsledek této strany v nedávných zemských volbách. Ve Francii zase šéfka Národní fronty Marine Le Penová doufá, že se příští rok v prezidentských volbách vyveze na vlně nacionalismu k moci.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

A tento trend se neomezuje na Evropu. Ve Spojených státech slíbil republikánský prezidentský kandidát Donald Trump, že zavede cla na obchod s Čínou, postaví zeď na hranicích s Mexikem a zakáže vstup do země muslimům.

Jaké ekonomické dopady by tedy měl hlas ve prospěch nacionalismu? Soudě podle referenda o brexitu by mezi okamžité důsledky patřily chaos na finančních trzích a šok ve spotřebitelské a investorské důvěře. Poměrně záhy by však nastal ekonomický a finanční klid. Skutečná otázka zní, co se bude dít pak.

Klid, který nastal ve Velké Británii, je totiž velmi křehký. Stále je pravděpodobné, že se naplní předreferendové prognózy, podle nichž povede hlas pro brexit ke značným hospodářským ztrátám a finanční volatilitě. Hloubka těchto následků bude záviset na tom, jak se Británie dohodne s evropskými partnery na podmínkách svého choulostivého oddělení, a zejména na tom, do jaké míry se podaří udržet volný obchod a prodej finančních služeb do zahraničí.

Prozatím se však daří držet volatilitu na uzdě. Částečně to lze připsat ke cti nové vládě premiérky Theresy Mayové, která záměrně zvolila postupný přístup k brexitu. Mayová dala rovněž jasně najevo, že ona ani členové jejího kabinetu nehodlají zveřejňovat pravidelné situační zprávy.

Pomohla také Bank of England (BoE), když téměř okamžitě poskytla ekonomice injekci likvidity. Navíc přesvědčivě ujistila účastníky trhu, že je odhodlaná udržet finanční stabilitu a odvrátit chaos, který mohou špatně fungující trhy vyvolat.

Ostražitost BoE v kombinaci s faktem, že hospodářské a finanční dohody s Evropou ještě doznají změn, přesvědčila firmy a domácnosti, aby odložily plány na změnu chování. Nyní všichni čekají, zda Británie vyjedná „měkký“, nebo „tvrdý“ brexit, a teprve pak začnou dělat závazné kroky.

Schopnost Británie obnovit klid navzdory rozsáhlé nejistotě v otázce hospodářské a finanční budoucnosti země ukazuje, že při správném přístupu mohou političtí aktéři šoky a překvapení zvládat. Kdyby začali britští představitelé překotně demontovat dlouho zavedené systémy obchodování a další ekonomické a finanční dohody s EU ještě předtím, než vytvoří důvěryhodnou a rozsáhlou alternativu, mohla být situace mnohem nestabilnější. Ostatní političtí protagonisté toužící prosadit obdobně sebezahleděnou agendu – ať už jde o nacionalistické evropské strany snažící se omezit mezinárodní konektivitu nebo o americké prezidentské kandidáty navrhující cla, která by mohla snadno vyvolat odplatu obchodních partnerů – by si toho měli dobře všimnout.

Za současných okolností mají přínosné účinky zdravého britského vedení samozřejmě své hranice. Až budou podrobnosti o britském rozvodu s EU nakonec zveřejněny, firmy i domácnosti na ně nějak zareagují, zejména pokud se britské obchodní, ekonomické a finanční vazby na EU výrazně promění. Zdá se téměř nevyhnutelné, že tato reakce poškodí hospodářský růst a vyvolá finanční volatilitu.

Také zde však může pomoci střízlivý a obezřetný přístup. Britská vláda by měla udělat maximum pro to, aby nejcitlivější části jednání s evropskými partnery uchovala v tajnosti. A jakmile přijde čas oznámit změny, měla by to učinit v kontextu širšího programu důvěryhodných domácích reforem, jejichž cílem bude silný začleňující růst a zlepšení finanční stability.

Není snadné udržet letadlo bez potíží ve vzduchu, když se mu mění motor. A přesně takový úkol má vláda Mayové před sebou. Dnes se na tento mimořádně choulostivý manévr připravuje tím, že identifikuje a setřiďuje součástky nového motoru a plánuje jejich rychlé sestavení; teprve pak bude moci rozebrat motor evropského obchodu, aniž by riskovala silné turbulence nebo i bolestivé ztroskotání.

Fake news or real views Learn More

Přestože však vláda Mayové sestavila pečlivě odstupňovaný plán, bude muset projevit mnohem větší odolnost a činorodost, než jaké se vyžadovaly od jejích předchůdců, aby zvládla přechod na nový režim a nesjela přitom z dráhy růstu a stability. Totéž by platilo pro kteroukoliv jinou nacionalistickou politickou osobnost či stranu, jež by se případně dostala k moci. Otázkou zůstává, zda by kterákoliv z nich na tak složitý úkol měla.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.