15

Papežova nebezpečná sexuální výzva

NEW YORK – Sexuální chování člověka může být nebezpečné, jak znovu ukázalo otřesné znásilnění třiadvacetileté ženy šesti muži v autobuse v Dillí v prosinci loňského roku. Po návštěvě kina byli mladá žena a její přítel zbiti a ona pak byla déle než hodinu terčem brutálního útoku železnou tyčí. O třináct dní později na následky zranění zemřela.

Často se tvrdí, že při znásilnění ve skutečnosti nejde o sex, nýbrž o moc. Je to pravda. Ale se sexem znásilnění souvisí také. Sexuální akt zde slouží jako jistá forma mučení nebo v některých případech i jako vražedná zbraň.

To však neměl papež Benedikt XVI. na mysli, když nedávno hovořil o nebezpečích sexuálního chování. Ve svém předvánočním projevu k římské kurii se nezmínil ani o znásilnění, natož o sexuální vraždě v Dillí. Místo toho při své obraně rodiny – nebo jak to on sám nazval, posvátného svazku muže a ženy – poukázal na to, jak sexuální vztahy mimo tento svazek ohrožují lidskou civilizaci. Na mysli přitom měl, aniž to konkrétně vyslovil, svazky mezi osobami stejného pohlaví.

Byl to hluboce zmatený projev. Papežova promluva o nástrahách svazků mezi osobami téhož pohlaví následovala po pasáži žehrající na moderní tendenci vyhýbat se v partnerských vztazích celoživotním závazkům, jako by registrované partnerství homosexuálních osob nebylo právě takovým závazkem. Z pohledu papeže je závazek v homosexuálních vztazích samozřejmě součástí problému: stále více lidí zejména v západním světě si prý dnes nárokuje svobodu vybrat si vlastní sexuální identitu, místo aby se drželi „přirozených“ rolí „stanovených Bohem“.