Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

dousteblazy4_MOHAMMED HUWAISAFPGetty_child malnutrition Mohammed Huwais/AFP/Getty Images

Seskupme zdroje a porazme podvýživu

PAŘÍŽ/LOMÉ – V mnoha rozvojových zemích se ženy pravidelně scházejí a přispívají ze svého výdělku do společného fondu. Z těchto mikropříspěvků pak mohou společně zaplatit školné, založit společnou firmu nebo koupit nejlepší dostupná semena na příští sezonu. Seskupování zdrojů má dopad na celou komunitu.

Tyto jednotlivé příspěvky jsou samozřejmě malé v porovnání s širšími úkoly zkvalitnit výživu a vytvořit pracovní místa, natožpak s dosažením sedmnácti cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů. Splnění SDG přijde na biliony dolarů a dosavadní finanční záruky zdaleka nedosahují požadovaného objemu. Solidarita v komunitě se proto musí stát nedílnou součástí globálního občanského hnutí přispívajícího k lidskému pokroku.

Rychlý růst digitálních platforem a platebních systémů naštěstí umožňuje replikovat mechanismus seskupování z komunitní na globální úroveň tak, aby pomáhal nejpotřebnějším. Komunitní seskupování zdrojů sice není nové, ale velké platební platformy jako WeChat, GoFundMe nebo M-Changa digitalizovaly solidaritu, a tím umožnily komunitám z celého světa spolupracovat při řešení problémů a reakcích na krize jednodušeji než kdykoliv dříve.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

https://prosyn.org/StVOI1Ycs;