Plugging the Leaks

MNICHOV – Kongres Spojených států s bolestí a obavami finančně vypomohl Wall Street, aby předešel zhroucení americké finanční soustavy. Oněch 700 miliard dolarů, které se mají použít, ale možná proteče děravým vědrem a totéž se může stát s miliardami, jež vyčleňují vlády po celém světě.

Americké finanční ústavy, které během roku 2008 zbankrotovaly – anebo by zbankrotovaly, nebýt vládní výpomoci –, se dostaly do potíží proto, že jim scházel kmenový kapitál. Tento kapitál jim nechyběl proto, že by jej nikdy neměly, nýbrž proto, že v předešlých letech vyplácely příliš velkou část svých hojných výnosů akcionářům a svou činnost přehnaně opíraly o páku vypůjčeného kapitálu. Nebudou-li podniknuta žádná opatření ke zvýšení minimálních požadavků na kmenový kapitál bank a dalších finančních ústavů, finanční krize podobné té současné se budou opakovat.

Anglosaské finanční instituce jsou známé vysokými poměry vyplacených dividend. Lačnost po dividendách a důraz na krátkodobé výkonnostní cíle, jež tyto instituce charakterizují, jsou z evropské perspektivy ohromující i hrozivé. Obzvlášť investiční banky jsou proslulé svým minimalistickým přístupem ke kmenovému kapitálu. Poměr mezi kmenovým kapitálem a aktivy musí být u běžných bank asi 7%, kdežto investiční banky obvykle fungovaly s poměrem pouhých 4%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/UXf8zYd/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.