V dresu lidských práv

PRAHA – Volbu Pekingu za pořadatele a hostitele Olympijských her 2008 provázely sliby čínské vlády, že dojde k viditelnému pokroku v úctě k lidským právům. Chápali jsme to jako podmínku, jejíž splnění bude Mezinárodní olympijský výbor vyžadovat. Právě tím letošní olympiáda mohla přispět k větší otevřenosti a respektu vůči mezinárodním normám lidských práv a svobod v hostitelské zemi.

Mají-li se naplnit slova Olympijské charty, prohlašující, že cílem olympismu je „zapojit sport do služby harmonického rozvoje člověka s cílem vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti,“ je zapotřebí, aby všichni olympionici měli možnost dozvědět se o skutečné situaci v Číně a svobodně poukázat na porušování lidských práv, kdykoli a kdekoli to bude v souladu s jejich svědomím. Vyzýváme Mezinárodní olympijský výbor, aby to umožnil.

Je nám cizí výklad Olympijské charty, podle něhož jsou lidská práva politickým tématem, o kterém se na olympijských sportovištích nesmí hovořit. Lidská práva jsou univerzálním a nezcizitelným tématem, vetknutým do mezinárodních lidskoprávních listin, jež podepsala i Čína, a překračujícím jak mezinárodní, tak domácí politiku i všechny kultury, náboženství a civilizace.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Mb677qr/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.