Chinese sort waste plastic bottles for recycling Hong Wu/Getty Images

Lepšími plasty za zdravější oceány

LONDÝN – Plasty patří k nejoblíbenějším materiálům dneška. Vzhledem k jejich rozmanitosti není příliš divu, že se jich na světě každoročně použije přibližně 320 milionů tun. I po nedávných vánočních svátcích zůstala mnoha lidem hora plastových výrobků a obalů. Plasty však zároveň představují vážnou ekologickou hrozbu.

Pokud je správným způsobem nezlikvidujeme, mohou plasty desítky let ležet v přírodě nebo plavat na hladině. Kromě toho, že škodí suchozemským i vodním organismům, mohou plasty plovoucí v oceánech adsorbovat toxické látky a rozpadat se v mikroplasty, které pak vstupují do potravinového řetězce.

Tato jejich zdánlivá nezničitelnost vede vlády k tomu, že určité ekologicky škodlivé produkty zdaňují nebo zcela zakazují. Řada vlád také podporuje lepší nakládání s odpady a opětovné používání, redesign a recyklaci plastových produktů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/XFeUgel/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.