Chinese sort waste plastic bottles for recycling Hong Wu/Getty Images

Lepšími plasty za zdravější oceány

LONDÝN – Plasty patří k nejoblíbenějším materiálům dneška. Vzhledem k jejich rozmanitosti není příliš divu, že se jich na světě každoročně použije přibližně 320 milionů tun. I po nedávných vánočních svátcích zůstala mnoha lidem hora plastových výrobků a obalů. Plasty však zároveň představují vážnou ekologickou hrozbu.

Pokud je správným způsobem nezlikvidujeme, mohou plasty desítky let ležet v přírodě nebo plavat na hladině. Kromě toho, že škodí suchozemským i vodním organismům, mohou plasty plovoucí v oceánech adsorbovat toxické látky a rozpadat se v mikroplasty, které pak vstupují do potravinového řetězce.

Tato jejich zdánlivá nezničitelnost vede vlády k tomu, že určité ekologicky škodlivé produkty zdaňují nebo zcela zakazují. Řada vlád také podporuje lepší nakládání s odpady a opětovné používání, redesign a recyklaci plastových produktů.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/XFeUgel/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.