0

Prasata, telata a americká demokracie

V záplavě titulků o tom, že kontrolu nad Kongresem Spojených států získali v listopadových volbách demokraté, zůstal do značné míry bez povšimnutí jeden velký volební výsledek. Ten sice na jedné straně obnažil slabiny amerického politického systému, ale zároveň obnovil mou víru v soucitnost obyčejných Američanů.

Pokud občané Arizony nashromáždí dostatečný počet podpisů, mohou o určitém navrženém zákonu nechat hlasovat v přímém všelidovém hlasování. Jedno z letošních referend se týkalo zákona, který by zakazoval uvazování či zavírání těhotných prasnic nebo telat chovaných na maso takovým způsobem, jenž zvířatům brání se volně otočit, lehnout si a zcela si natáhnout končetiny.

Lidé, kteří toho o moderním průmyslovém zemědělství mnoho nevědí, si mohou položit otázku, proč je vůbec taková legislativa nutná. Zemědělské metody, které se ještě před 50 lety všeobecně uplatňovaly a v některých zemích jsou běžné dodnes, přece dopřávají všem zvířatům dostatek prostoru na otočení a natažení končetin.

V USA však dnes zhruba 90% chovných prasnic – matek prasat chovaných a zabíjených na vepřové maso, slaninu a šunku – tráví většinu života uzamčeno v klecích o rozměrech asi 0,6 krát 2,2 metry. Nemohou se v nich otočit, lehnout si s nataženýma nohama nebo udělat více než jeden krok dopředu či dozadu. Další prasnice jsou chovány na krátkých provazech, které jim rovněž brání v otáčení.