15

Existuje právo na odtržení?

BARCELONA – Evropská unie spojila 28 zemí v užší politický a hospodářský svazek. Paradoxně však také vytvořila prostor pro úvahy o odtržení některých jeho částí.

Nezávislost malého státu stojícího mimo politické a hospodářské uskupení, jako je EU, by dnes byla riskantní. Uvnitř EU jsou však bariéry mezi státy – a tím i ekonomická a politická rizika nezávislosti – nižší.

Vezměme si například Skotsko, kde 18. září proběhne referendum o nezávislosti. Jeho konání je výsledkem drtivého vítězství Skotské národní strany ve volbách do skotského parlamentu v roce 2011. Britský premiér David Cameron se vyslovil proti tomu, aby Skotsko opustilo Spojené království, ale nestaví se proti konání referenda. Průzkumy veřejného mínění pořízené poté, co vešla ve známost formulace otázky („Mělo by být Skotsko nezávislou zemí?“), naznačují, že „ano“ pravděpodobně jasnou většinu nezíská.

Ve Španělsku probíhá celostátní debata o nezávislosti Katalánska, kde národní identitu posiluje fakt, že většina obyvatel tohoto regionu mluví kromě španělštiny i katalánsky. Skotskou gaelštinou naproti tomu hovoří jen asi 1% Skotů. Snad i proto se podpora nezávislosti v Katalánsku jeví jako mnohem širší: přibližně polovina obyvatel tohoto regionu tvrdí, že odtržení podporuje.