Argumenty pro lepší vládu

LONDÝN – Nedávný výzkum, který provedla síť Rad globální agendy Světového ekonomického fóra (WEF), zařadil vládu níže než firmy nebo sdělovací prostředky, pokud jde o schopnost reagovat na globální výzvy. Na jednu stranu je to pochopitelné vzhledem k obrovskému množství úkolů, s nimiž se vlády potýkají, a k absenci dlouhodobých řešení u řady problémů, které toto řešení vyžadují. Na druhou stranu je však samotná snaha řadit vládu po bok firem a médií od základu pomýlená: žádný sektor nepracuje s takovou mírou zodpovědnosti, povinností a očekávání jako vlády.

Firmy rozhodují samy za sebe, kam budou investovat a kde porostou. Média se přizpůsobují rychlému zpravodajskému cyklu. Vláda si takový luxus dopřát nemůže. Nemůže se jednoduše sebrat a věnovat se něčemu jinému, když utrpí ztrátu nebo ji nějaké téma začne nudit. Vláda musí setrvat na místě – a často musí uklízet nepořádek po těch, kdo na místě nesetrvali. A když jde všechno hladce, možná se dokonce dostane k tomu, aby něco zlepšila.

Problémem vlád bývá velmi často skutečnost, že ve snaze reagovat na mnohdy protichůdné potřeby jednotlivců, rodin a státu a uvádět je v soulad se snižuje jejich schopnost účinně a účelně dosahovat výsledků. Vzhledem k tomu se důvěra ve vlády prudce propadá.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/FYkRtzX/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.