Patients wait for testing and medical treatment for tuberculosis Paula Bronstein/Getty Images

De epidemie die we moeten ophouden te negeren

PARIJS – Een basisschoolleerling wordt gediagnosticeerd met tuberculose (TB) in een lommerrijke buurt buiten Washington, DC. Een kind met TB-meningitis wordt per helicopter vervoerd naar een ziekenhuis in Oost-Canada. Een voorschool-leerling in Smarves, Frankrijk, geeft blijk van TB, een jaar nadat een klasgenootje van dezelfde school aan de ziekte is overleden.

Dit zijn drie willekeurige slachtoffers van een TB-epidemie die dit jaar een miljoen kinderen zal treffen. Van degenen die zo gelukkig zijn om een standaardbehandeling met antibiotica te kunnen ondergaan, en geen last krijgen van complicerende factoren als HIV, zal 99% overleven. En toch heeft 90% van de kinderen die aan TB overlijden geen behandeling gekregen, en zal alleen al dit jaar een kwart miljoen kinderen aan de ziekte sterven. Dit verhaal kent geen nuances: de gezondheidszorgautoriteiten in de hele wereld laten kinderen met TB aan hun lot over.

Als dit overdreven klinkt, kijk dan eens naar de openingszinnen van een onderzoeksdocument uit 2016 van deskundigen van het Imperial College London, de Medical Research Council, en UNICEF. “Tot voor kort werd kindertuberculose relatief veronachtzaamd door de bredere TB-gemeenschap en de moeder- en kindergezondheidszorgautoriteiten,” schrijven de auteurs. “Op de mensenrechten gebaseerde benaderingen van kinderen met TB kunnen krachtig zijn; maar het bewustzijn en de toepassing van dergelijke strategieën is niet wijdverbreid.” Met andere woorden: kinderen met TB zijn in de steek gelaten door de gemeenschappen waardoor ze gediend zouden moeten worden, maar weinig mensen zijn zich ook maar bewust van dit probleem.

Wereldwijd overlijden door toedoen van TB meer mensen dan als gevolg van een andere overdraagbare ziekte. Het is een ernstig volksgezondheidsprobleem, omdat de bacteriën die de ziekte veroorzaken zich makkelijk door de lucht verspreiden. Maar het aanpakken van TB bij kinderen is niet hetzelfde als het aanpakken ervan bij volwassenen. Omdat TB-tests voor volwassenen zijn ontworpen, zijn ze niet betrouwbaar voor het diagnosticeren van kinderen, die dikwijls andere symptomen laten zien.

Dit is één van de redenen dat kinderen geen behandeling krijgen. Maar een nóg eenvoudiger verklaring is dat kinderen niet zo besmettelijk zijn als volwassenen. Als kinderen hoesten, verspreiden hun zwakkere lichamen minder TB-ziektekiemen dan volwassenen. En als TB kinderen treft, vallen de bacteriën dikwijls naast de longen ook andere delen van het lichaam aan – zoals de buik en het weefsel rondom de hersenen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat individuele gezondheidszorgwerkers kinderen die aan TB lijden niet bewust laten sterven. Maar de gezondheidszorgsystemen doen dat wél. Wereldwijd kampen de pogingen om TB te bestrijden met een gebrek aan middelen. En nu ieder jaar ruim tien miljoen mensen de ziekte oplopen, worden de mensen fondsen aangewend ter voorkoming van de verspreiding ervan. Dus hoewel kinderen tot de kwetsbaarste patiëntenpopulaties behoren, worden hun behoeften genegeerd, omdat ze minder besmettelijk zijn.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Als gevolg van deze prioriteiten op systeemniveau overlijden iedere vier jaar een miljoen kinderen aan een afwendbare, behandelbare ziekte. Dat is een mensenrechtencatastrofe.

Gelukkig bestaan er al praktische, levensreddende maatregelen om de TB-epidemie bij kinderen te bestrijden. We weten bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van alle kinderen die bij een volwassene met TB wonen de ziekte ook zal oplopen. Dientengevolge zou je verwachten dat kinderen in huishoudens met een door TB besmette volwassene gescreend worden en de nodige zorg krijgen. Maar uit een studie in The Lancet blijkt dat “het onderzoek naar contacten binnen gezinnen ernstig te wensen overlaat” in landen waar TB algemeen voorkomt.

Bovendien zouden gezondheidszorgwerkers en volksgezondheidsfunctionarissen veel meer gevallen van TB bij kinderen kunnen onderkennen door eenvoudigweg meer aandacht aan hun symptomen te besteden. Nadat de International Union Against Tuberculosis and Lung Disease deze aanpak in Oeganda ging bepleiten, is het aantal gediagnosticeerde gevallen van kinder-TB ruimschoots verdubbeld in de gebieden waar de aanpak werd geïmplementeerd. Maar afgezien van dit voorbeeld zijn kinderen over het algemeen buiten beschouwing gelaten bij het TB-onderzoek, en moeten we dringend nieuwe instrumenten ontwikkelen die specifiek voor hén zijn bedoeld.

TB bij kinderen is zowel een ethisch als een politiek probleem. Als zodanig moeten overheden de mensenrechten in het middelpunt van hun TB-strategieën, beleid en volksgezondheidsdiensten plaatsen. De Convention on the Rights of the Child – het vaakst geratificeerde verdrag in de wereld – kan daarbij dienen als een richtsnoer.

Ze zouden onmiddellijk met dit werk moeten beginnen. In mei zijn top-gezondheidszorgfunctionarissen van de Wereldgezondheidsassemblee in Genève begonnen voorbereidingen te treffen voor de High-Level Meeting on Tuberculosis van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september. Voor de eerste keer in de geschiedenis zullen de mondiale staatshoofden bijeenkomen om manieren te onderzoeken om een einde te maken aan TB. De uitkomst zal het internationale antwoord op TB voor jaren bepalen.

Je hoopt dat de wereldleiders zullen begrijpen dat de epidemie van kinder-TB een wijdverbreide veronachtzaming van de fundamentele rechten van kinderen weerspiegelt, en met behulp van bestaande beleidsingrepen drastisch kan worden ingedamd. Er is geen excuus meer om deze plaag te negeren.

Vertaling: Menno Grootveld

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/qkkDV0k/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.