Patients wait for testing and medical treatment for tuberculosis Paula Bronstein/Getty Images

Epidemie, kterou musíme přestat ignorovat

PAŘÍŽ – U žáka základní školy žijícího ve čtvrti plné zeleně nedaleko Washingtonu je zjištěna tuberkulóza. Novorozenec s tuberkulózní meningitidou je vrtulníkem dopraven do nemocnice ve východní Kanadě. Předškolní dítě z francouzského Smarves vykazuje příznaky TBC rok poté, co na stejnou nemoc zemřel jeho spolužák ze školky.

Toto jsou jen tři oběti epidemie TBC, která v letošním roce zasáhne milion dětí. Z těch dětí, které mají to štěstí, že dostanou standardní antibiotickou léčbu a nepostihnou je žádné komplikace typu HIV, jich 99% přežije. A přesto 90% dětí, které zemřou na TBC, žádnou léčbu nedostalo, přičemž jen v letošním roce podlehne této nemoci čtvrt milionu dětí. Nelze to říct jemněji než takto: zdravotnické úřady po celém světě ponechávají děti s TBC napospas osudu.

Pokud vám to připadá přehnané, zamyslete se nad úvodními řádky výzkumné studie , kterou v roce 2016 zveřejnili experti z Londýnské imperiální koleje, Rady pro lékařský výzkum a UNICEF. „Pediatrická léčba byla až donedávna zanedbávána ze strany širších komunit zaměřených na TBC a na zdraví matky a dítěte,“ píšou autoři. „Přístupy k dětem nakaženým TBC, které jsou založené na lidských právech, by mohly být účinné; informovanost o těchto strategiích a jejich aplikace však nejsou rozšířené.“ Jinými slovy jsou děti s TBC opomíjené právě těmi komunitami, které jim mají sloužit, ale jen málo lidí si tento problém vůbec uvědomuje.

TBC celosvětově zabíjí více lidí než kterákoliv jiná nakažlivá nemoc. Je to vážné téma pro veřejné zdravotnictví, poněvadž bakterie, které ji způsobují, se snadno šíří vzduchem. Boj s TBC u dětí však není stejný jako v případě dospělých. Protože byly testy TBC vytvořeny pro dospělé, nejsou spolehlivé pro diagnostiku dětí, u nichž se často projevují odlišné příznaky.

Je to jeden z důvodů, proč děti zůstávají bez léčby. Ještě jednodušší vysvětlení však zní, že děti nejsou tak nakažlivé jako dospělí. Když děti zakašlou, jejich slabší těla vypouštějí méně bakterií TBC než v případě dospělých. A když děti napadne TBC, bakterie často útočí i na jiné části těla než na plíce – například na břicho nebo na tkáně obklopující mozek.

Jistě, jednotliví zdravotníci nenechávají děti s TBC trpět a umírat záměrně. Zdravotnické systémy však ano. Snaha o boj s TBC je celosvětově podfinancovaná. A protože se touto nemocí každoročně nakazí přes deset milionů lidí, bývají zdroje zaměřené na zastavení jejího šíření. Ačkoliv tedy děti patří mezi nejzranitelnější skupiny pacientů, jejich potřeby zůstávají opomíjené, protože děti nejsou tolik nakažlivé.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Kvůli těmto systémovým prioritám zemře každé čtyři roky milion dětí na onemocnění, jemuž lze předcházet a které lze léčit. To je lidskoprávní katastrofa.

Naštěstí už existují praktická a život zachraňující opatření proti epidemii TBC u dětí. Například víme, že se touto nemocí nakazí přibližně polovina všech dětí žijících v domácnosti s dospělou osobou s TBC. V souladu s tím bychom očekávali, že děti obývající domácnost s nakaženým dospělým budou důkladně testovány a dostanou odpovídající péči. Studie zveřejněná v roce 2017 v časopise Lancet nicméně zjišťuje, že „vyšetřování přímo v rodině se i nadále využívá velice málo“ v zemích, kde je TBC běžnou záležitostí.

Zdravotníci a zdravotničtí činitelé by navíc mohli zachytit mnohem více případů TBC u dětí jednoduše tím, že by věnovali větší pozornost jejich příznakům. Poté, co Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním onemocněním začala prosazovat tento přístup v Ugandě, počet diagnostikovaných případů pediatrické TBC se v dotyčných oblastech více než zdvojnásobil. Pomineme-li však tento příklad, jsou děti obecně z výzkumu TBC vynechávány a my naléhavě potřebujeme vyvinout nové nástroje zaměřené specificky na ně.

Dětská TBC je morální i politický problém. Vlády by měly postavit lidská práva do centra svých strategií, politik a veřejně-zdravotnických služeb orientovaných na TBC. Úmluva o právech dítěte – nejčastěji ratifikovaná smlouva na světě – může sloužit jako návodný rámec.

Začít by vlády měly ihned. V květnu zahájili nejvyšší zdravotničtí činitelé na Světovém zdravotnickém shromáždění v Ženevě přípravy na schůzku na vysoké úrovni věnovanou tuberkulóze, která se uskuteční v září během Valného shromáždění Organizace spojených národů. Poprvé v dějinách se sejdou hlavy států, aby zkoumaly možnosti, jak skoncovat s TBC. Výsledek určí podobu mezinárodní reakce na TBC v nadcházejících letech.

Snad světoví lídři pochopí, že epidemie pediatrické TBC je odrazem všeobecného zanedbávání základních práv dětí a stávajícími politickými intervencemi by se dala dramaticky omezit. Další ignorování této metly už nelze ničím omluvit.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/qkkDV0k/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.