Pupils write on their notebook as they attend class at a primary school in Pikine SEYLLOU/AFP/Getty Images

Hoe we het onderwijs in Afrika op peil kunnen krijgen

JOHANNESBURG – Afrika bevindt zich middenin een onderwijscrisis. Ondanks beloftes om de toegang tot onderwijs voor alle kinderen in 2030 te verbeteren, slagen veel Afrikaanse regeringen er niet in dit ambitieuze onderdeel van de UN Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ofwel SDGs van de VN) te financieren. Er is nog steeds tijd om het financieringsgat te vullen, maar alleen als nieuwe investeringsstrategieën krachtdadig worden omarmd.

Vandaag de dag krijgt ongeveer de helft van de jongeren in de wereld, inclusief zo'n 400 miljoen meisjes, geen onderwijs waarmee ze kunnen slagen op de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit probleem is het grootst in Afrika; hoewel 75% van de meisjes in het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika met school beginnen, voltooit slechts 8% het middelbaar onderwijs. Dit deel van Afrika is de enige regio waar vrouwen nog steeds niet in dezelfde mate als mannen universitair onderwijs gaan volgen of een universitaire graad behalen.

Deze problemen zijn bekend, maar worden niet altijd adequaat aangepakt. Minder goed begrepen zijn de tegenstrijdige gevolgen die de toekomstige groei van Afrika zal hebben op de beschikbaarheid van onderwijsfinanciering.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/sR8gP0M/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.