Pád Samuelsonovy jistoty

LONDÝN – Číst Výbor ze Samuelsona ve stínu Velké recese znamená nahlédnout do myšlenkového rámce dávno minulé éry. Výbor sestává z týdenních komentářů Paula Samuelsona pro časopis Newsweek v letech 1966-1973.

Samuelson, laureát Nobelovy ceny, byl doyenem amerických ekonomů: jeho slavná učebnice Ekonomie prošla za autorova života čtrnácti vydáními a do základů nauky uvedla budoucí ekonomy z celého světa. Nebyl výhradním původcem, ale velkým popularizátorem „neoklasické syntézy“ – směsi neoklasické a keynesiánské ekonomie, která v oboru 50 let určovala hlavní proud.

Samuelson byl přesvědčený keynesiánec, přestože v omezeném smyslu. Jako zbytečnou odmítal většinu Keynesových útoků na zažitou ekonomii jeho doby a napsal, že „kdyby Keynes [začal] od prostého konstatování, že pokládá za realistické předpokládat, že nominální mzdy… jsou ulpívavé a vzdorují sestupným pohybům…, většina jeho postřehů by nebyla o nic méně platná“. Opravdovým Keynesovým přispěním byly pro Samuelsona nástroje, jež dal vládám k předcházení depresí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/MmP0smY/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.