7

Africký sen

KIGALI – Sen o tom, že jednadvacáté století bude „africkým stoletím“, je silný a opojný. A také se stává realitou. V době, kdy se afričtí činitelé scházejí ve Washingtonu, aby se 4. až 6. srpna zúčastnili prvního summitu amerických a afrických lídrů, stojí za to zamyslet se nad základem – a hranicemi – pokroku afrického kontinentu.

Ačkoliv konflikty a chudoba jsou v mnoha afrických regionech stále vážným problémem, náš kontinent je nejen stabilnější než kdykoliv dříve, ale zároveň vykazuje tempa hospodářského růstu, která patří k nejvyšším na celé planetě. V posledním desetiletí se desetimiliony lidí z celé Afriky pozvedly na úroveň střední třídy; naše velkoměsta rychle rostou a naše populace je nejmladší na světě.

Afričané však nesmí pokládat za samozřejmost, že jejich čas nadešel. Slova nic nestojí a navzdory pozitivní dynamice na kontinentu víme, že dějiny jsou plné promrhaných snů – a nikde to neplatí více než v Africe.

My Afričané tedy musíme vykonat mnoho věcí, abychom této příležitosti využili. Vybudování větších a integrovanějších subregionálních trhů, které budou hluboce začleněné do globální ekonomiky, je jedním z nejnaléhavějších úkolů, před nimiž stojíme. Všude – od Evropské unie přes Sdružení národů jihovýchodní Asie až po Severoamerickou dohodu o volném obchodu – koneckonců vidíme, jak mohou zeměpisné oblasti vytvářet podmínky pro společný růst a prosperitu odstraňováním překážek obchodu, harmonizací regulačních norem, otevíráním trhů práce a rozvojem společné infrastruktury.