Strany a populisté

Tato doba není pro politické strany příznivá, zejména pak pro strany s tradiční orientací. Tytam jsou časy, kdy se mohl člověk ve starších demokraciích spolehnout, že politické scéně budou dominovat dvě velké strany – jedna sociálnědemokratická a druhá spíše napravo od středu.

V nových demokraciích postkomunistického světa se podobné dvoustranické systémy nikdy nevytvořily. Dvě největší strany mohou dnes jen málokdy doufat, že společně nashromáždí dvě třetiny odevzdaných hlasů. Nezřídka dokonce musí utvořit „velkou koalici“. Ostatní hlasy se štěpí mnoha různými způsoby – dokud se neobjeví nějaká politická síla, která rozetne staré stranické struktury tím, že rozdmýchá populární nacionalistické nebo socialistické sentimenty, případně kombinaci obojího.

Úpadek stran odráží úpadek tříd. Starý proletariát a stará buržoazie jsou pryč. Místo nich vidíme to, co bývá někdy označováno za „vyváženou středostavovskou společnost“, byť tato společnost nepostrádá významnou elitu superboháčů na jedné straně a nižší vrstvu na straně druhé.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/zYxoenjcs