The Asahi Shimbun/Getty Images

Waarom hernieuwbare energie niet genoeg is

NEW DELHI – Op 22 april ratificeerden wereldleiders bij de Verenigde Naties in New York het afgelopen december in Parijs bereikte mondiale klimaatverdrag. 195 landen, van de allerarmste tot allerrijkste hebben nu ingestemd de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius boven pre-industriële niveaus, met doel de 1,5 graden niet te overstijgen. Ze hebben zich ook geëngageerd aan ‘intended nationally determined contributions’ (INDC’s) om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 beperkt of verminderd te hebben. Dit is een groot succes, maar het is verre van voldoende.

Zelfs wanneer alle INDC doelen worden behaald zou de wereld nog steeds op weg zijn naar een mogelijke opwarming van 2,7 tot 3,4°C boven pre-industriële niveaus. Om de verwarming ruim beneden de 2 graden te houden moet de uitstoot in 2030 meer dan 30% lager liggen dan de niveaus beoogd in de INDC’s.

Dit zal een enorme uitdaging zijn, gegeven de noodzaak tot enorme stappen in de economische ontwikkeling gedurende dezelfde periode. We moeten er naar streven voordat deze eeuw voorbij is alle mensen – waarschijnlijk meer dan 10 miljard tegen die tijd – in staat te stellen om de levenstandaard te bereiken die momenteel genoten worden door de rijkste 10%. Dit zal een enorme vergroting van de energieconsumptie meebrengen. De gemiddelde Afrikaan bijvoorbeeld gebruikt nu ongeveer een tiende van de energie gebruikt door de gemiddelde Europeaan. Maar tegen 2050 moeten we de energie-gerelateerde uitstoot met 70% verminderen in vergelijking tot de niveaus van 2010, en is er nog verdere terugdringing nodig om in 2060 netto nul-uitstoot te bereiken.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/GJrrN7s/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.