aboujaoude1_ALFREDO ESTRELLAAFP via Getty Images_solarpanelworkers Alfredo Estrella/AFP via Getty Images

Voor een rechtvaardige transitie ná de pandemie

LONDEN – Het zal even duren voordat de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie zich volledig zullen openbaren. Maar sommige kosten worden nu al duidelijk – in de eerste plaats de verwoestingen die de crisis zal aanrichten onder de mondiale beroepsbevolking. Nu de klimaatverandering de meest kwetsbare werkers van de wereld eveneens dreigt te schaden, kan de noodzaak van een holistisch antwoord op de crisis, dat zowel de rechtvaardigheid als de duurzaamheid benadrukt, nauwelijks groter zijn.

De cijfers schetsen een somber beeld. De Internationale Arbeidsorganisatie waarschuwt dat 1,6 miljard werkers in de informele economie – bijna de helft van de mondiale beroepsbevolking – ʻonmiddellijk gevaar lopen hun bestaansmiddelen kwijt te raken.ʼ De Afrikaanse Unie meldt dat alleen al in Afrika bijna twintig miljoen banen, zowel in de formele als in de informele sector, op het spel staan. In de Verenigde Staten schat de New York Times, ondanks een officieel percentage van 13,3% wat al hoger is dan het werkloosheidscijfer in welke eerdere naoorlogse recessie dan ook – dat de feitelijke werkloosheid dichter bij de 27% ligt.

Het is duidelijk dat overheden in actie zullen moeten komen om werkers tegen de schok van COVID-19 te beschermen. Maar als dergelijke inspanningen de economieën – en hun werkers – na de huidige crisis van een steviger fundament willen voorzien, zullen ze ook de doelstellingen van het Parijse klimaatverdrag van 2015 moeten omvatten – inclusief de visie van een ʻrechtvaardige transitieʼ die erin verwoord wordt. Dit betekent niet alleen een verschuiving naar duurzame ontwikkelingspatronen, maar ook het garanderen van de rechten en bestaansmiddelen van werkers.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/RZrWy5gnl