matsoso1_STRAFP via Getty Images_beds STR/AFP via Getty Images

Hervorming of revolutie op het gebied van de mondiale gezondheid?

KAAPSTAD/RIO DE JANEIRO/BRUSSEL – Het bestuursorgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie, bestaande uit ministers van Volksgezondheid, heeft gereageerd op een oproep van tientallen wereldleiders om te komen tot een nieuw internationaal verdrag inzake de paraatheid voor en reactie op pandemieën, en zal in november een speciale zitting wijden aan een dergelijk verdrag. Dat is een positieve stap. Maar de wereldwijde reactie op COVID-19 en een adequate voorbereiding op toekomstige pandemieën vergen veel meer.

Zoals de COVID-19-crisis heeft aangetoond, is de huidige mondiale gezondheidszorginfrastructuur gewoon niet opgewassen tegen de taak om een pandemie te beheersen, laat staan te voorkomen. Maar de pandemie heeft ook laten zien dat we ons niet alleen moeten concentreren op uitbraken van infectieziekten. We moeten ook reageren op de pandemie van ongelijkheid die door de crisis aan het licht is gekomen.

Ieder jaar overlijden ruim 16 miljoen mensen in lage- en midden-inkomenslanden aan oorzaken die te voorkomen zijn. De overgrote meerderheid van die mensen is relatief arm, heeft beperkte toegang tot onderwijs, is gemarginaliseerd of woont in lageinkomenslanden. Met andere woorden, zoals de WHO-commissie voor sociale gezondheidsdeterminanten ruim tien jaar geleden opmerkte: ʻSociale onrechtvaardigheid doodt mensen op grote schaal.ʼ

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/64dXpItnl