0

Okamžik palestinského rozhodnutí

NEZVEŘEJŇOVAT DŘÍVE NEŽ 10. LEDNA

Vítězství Mahmúda Abbáse v palestinských prezidentských volbách představuje obrovskou výzvu pro palestinské vedení. Když byl zvolen předsedou výkonného výboru OOP jen několik hodin po smrti Jásira Arafáta, Abbás si zajistil podporu organizace, která zastupuje všechny Palestince, včetně těch v diaspoře. To, že byl zvolen ve všelidovém hlasování prezidentem Palestinské národní správy, dává Abbásovi legitimitu zdola k prosazování jeho politického programu.

Tento program, ač Arafátovu podobný, se v klíčových věcech liší. Abbás, známý také jako Abú Mázin, se veřejně a důsledně staví kriticky k tomu, co nazývá „militarizací intifády“. Už před Arafátovou smrtí Abbás tvrdil, že používání síly ze strany militantů oslabuje palestinskou vyjednávací pozici. Po celou volební kampaň se tohoto postoje držel a odmítal požadavky radikálních palestinských frakcí, aby se za svá dřívější vyjádření omluvil.

Abbás jedná prakticky, pevně věří v právní řád a je přesvědčen, že civilní správa musí v palestinské politice získat výsadní postavení. V tom se také liší od Arafáta, který věřil, že revoluční přístup musí přetrvávat tak dlouho, dokud budou Palestinci žít pod protiprávní zahraniční okupací. Až do osvobození nemělo být nic v normálu.