0

ECB mimo rytmus

Evropská centrální banka je nadále mimo rytmus kroků centrálních bank v průmyslovém světě, navzdory nedávno ohlášeným koordinovaným snahám o zvýšení krátkodobé likvidity v bankovní soustavě. Spojené státy, Kanada i Spojené království v poslední době snížily úrokové sazby. ECB je ale neochvějně proti snižování; ba po prosincové schůzce Rady guvernérů prezident ECB Jean-Claude Trichet prohlásil, že někteří její členové byli pro zvýšení sazeb.

Na koho to hrají? Všichni vědí, že ECB teď a po jistou dobu do budoucna úrokové sazby zvyšovat nemůže. V průběhu nejzávažnější finanční krize v živé paměti se ECB uchýlila k nepřesvědčivému blufování, protože má problém s inflačními očekáváními.

Za současnou tíseň ECB jsou zodpovědné dřívější chybné kroky v politice banky.

První chybou bylo otálení ECB se zpřísňováním měnové politiky ještě dlouho poté, co už bylo zjevné, že úrokové sazby jsou příliš dlouho (od června 2003 do prosince 2005) drženy příliš nízko (na 2%). Jestřábové v ECB si uvědomovali, jaká rizika abnormálně nízké úrokové sazby centrální bance, jejímž primárním cílem je cenová stabilita, přinášejí, a toužebně si přáli začít sazby zvyšovat dřív. Vedení ale bylo příliš nesmělé.