0

Náš nevyvážený svět

Hledání nového výkonného ředitele MMF slouží jako palčivá připomínka, jak nespravedlivé jsou dnešní mezinárodní instituce. Ty byly vytvořeny v poválečném světě po roce 1945 a odrážejí realitu, která již dávno přestala existovat.

Uspořádání a rozdělení moci v OSN, MMF, Světové bance a skupině G7 reflektuje celosvětovou rovnováhu, která dávno zmizela. Po druhé světové válce byly Německo a Japonsko poraženými agresory, Sovětský svaz představoval významnou hrozbu a Čínu pohlcovala občanská válka, která posléze vynesla k moci Maovy komunisty. Mnoho zemí takzvaného „třetího světa" buďto získalo nezávislost teprve krátce předtím, nebo stále zůstávalo koloniemi; všechny pak byly velice chudé.

V roce 1945 existovalo na světě 74 nezávislých států; dnes je jich 193. Komunismus je mimo hranice Číny, Kuby a Severní Koreje populární pouze v západoevropských kavárnách a několika amerických univerzitních areálech. Německo je sjednocené a velká část třetího světa roste rychleji než svět první: počítačový software se vyvíjí v Béngalúru a americké postgraduální programy včetně obchodních škol dostávají tisíce přihlášek od bystrých čínských studentů.

Celý svět se obrátil vzhůru nohama, a přesto si například Francie a Británie uchovávají křesla stálých členů Rady bezpečnosti OSN. V roce 1945 to mělo logiku; dnes už nikoliv. Proč právě Francie a Británie, a ne Německo a Japonsko jakožto dvě mnohem větší ekonomiky? Případně Indie a Brazílie jakožto dvě obrovské země?