school kids india Paul Simpson/Flickr

Kennis is een voorwaarde voor vooruitgang

LONDEN – Zo'n 236 jaar geleden brak een jonge gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia een lans voor onderwijshervorming. In zijn Bill for the More General Diffusion of Knowledge (Wetsontwerp voor een Meer Algemene Verspreiding van Kennis)riep ThomasJefferson op tot de invoering van “een systeem van algemeen onderricht” dat alle burgers zou bereiken, “van de rijkste tot de armste.” Het was de eerste stap op weg naar de inrichting van het Amerikaanse systeem van openbaar onderwijs – een instelling die het land heeft geholpen haar vooraanstaande positie in de wereld te veroveren.

Aan het begin van de twintigste eeuw waren de Verenigde Staten een wereldleider op het gebied van het openbaar onderwijs. Investeringen in onderwijs waren een katalysator voor economische groei, het scheppen van banen en grotere sociale mobiliteit. Claudia Goldin en Lawrence Katz hebben aangetoond dat het Amerikaanse “exceptionalisme” op het gebied van onderwijs het land in staat heeft gesteld een beslissende voorsprong te nemen op Europese landen die te weinig in menselijk kapitaal hadden geïnvesteerd.

Nu de wereldleiders deze week bijeenkomen voor de Oslo Summit on Education for Development (Oslo-top over Onderwijs voor Ontwikkeling), zijn de lessen die uit deze ervaring getrokken kunnen nog steeds zeer relevant. Omdat de wereldeconomie een kenniseconomie wordt, zijn het opleidingsniveau en de vaardigheden van de bevolking van een land belangrijker dan ooit bij het veiligstellen van de toekomst. Landen die er niet in slagen een zo groot mogelijk deel van hun bevolking onderwijs te laten volgen worden geconfronteerd met het vooruitzicht van trage groei, stijgende ongelijkheid en verloren gegane kansen in de wereldhandel.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/G9CKNRS/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.