Nazi flags in Berlin, Germany

Zvítězil Goebbels?

PAŘÍŽ – Nacističtí pohlaváři v Německu ve 30. letech chápali, jakou moc má masová komunikace při šíření nenávisti a antisemitismu. „Propaganda,“ napsal Hitler, „je v rukou experta vpravdě strašnou zbraní.“ Během nástupu k moci používali nacisté důmyslné moderní komunikační technologie včetně rozhlasu a filmu, aby zvítězili v bitvě idejí, a mohli tak utvářet názory a chování veřejnosti – vzdělané populace ve velmi mladé demokracii.

Nacisté jsou pryč, ale propaganda žije dál a její potenciál je smrtelnější než kdy dříve. V době, kdy si připomínáme 71. výročí osvobození tábora Osvětim-Březinka 27. ledna, využívají extremistické skupiny po celém světě nových technologií k rozněcování nenávisti a páchání nových masových vražd a genocid. Proto se UNESCO rozhodlo postavit letošní Mezinárodní den památky obětí holocaustu na tématu Od slov ke genocidě: antisemitská propaganda a holocaust. U této příležitosti spojilo síly s Americkým pamětním muzeem holocaustu (USHMM) a představilo v sídle UNESCO výstavu s názvem Stát plný klamu: síla nacistické propagandy.

Na počátku 30. let, v období těžké hospodářské krize, byla řada Němců ochotna přehlížet antisemitismus nacistů, protože je na poselství této strany přitahovaly jiné aspekty. Nacisté to věděli: před volbami v roce 1932 se strana opřela o nově vznikající obor výzkumu veřejného mínění a provedla sondu potřeb, nadějí a obav zaměstnanců v dělnických i nedělnických profesích, příslušníků střední vrstvy, žen, zemědělců a mládeže. Na základě výsledků pak nacističtí propagandisté zmírnili antisemitskou rétoriku a prezentovali stranu jako jedinou politickou sílu schopnou vytvořit pracovní místa a naplnit stoly německých domácností. Na ženy, které nově získaly volební právo, zase zapůsobili tím, že se vykreslovali jako obránci tradičního německého ženství a rodiny.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/3fdKE9H/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.