0

Zpřístupňování výzkumu malárie

LONDÝN – V posledních letech se dosáhlo v boji s malárií obrovského pokroku. Podle Světové zdravotnické organizace klesl od roku 2000 počet úmrtí o ohromujících 60% - což je výsledek lepšího přístupu k diagnostice a léčbě.

Buďme si však jistí, že je zde ještě značné množství práce, nicméně klesající trend nových infekcí a úmrtí podtrhuje podstatu spolupráce mezi vládami (jak v pro malárii endemických, tak neendemických zemích), mezi komerčním a neziskovým sektorem a mezi akademickou vědou a medicínou. Bez těchto partnerství by pokroky v boji s touto smrtelnou chorobou nebyly možné. Rostoucí otevřenost a spolupráce mezi vědci, kteří vyvíjejí nové generace léčiv a vakcín, společně s koordinovanou akcí v terénu, dláždí cestu pro budoucí pokrok.

V rámci vědecké komunity roste uvědomění, že žádná organizace anebo skupina má takové know-how a zdroje, aby si s malárií poradila sama. Stejně jako v případě mnoha ostatních chorob, které trápí rozvojový svět, je věda nesmírně komplexní, a komerční příležitost omezená. Obrátit trend malárie od nás vyžaduje shromáždit zdroje a kombinovat rozdílné zkušenosti a expertízy vědců z různých prostředí a specializací.

Vědci to již naštěstí již zpozorovali a výsledkem je vznik a rozmach nového přístupu k výzkumu a vývoji. Se svým názvem “otevřená inovace“ staví tradiční R&D model na hlavu a odstraňuje bariéry pro spolupráci. Se základem v pochopení, že celek může být lepší než součet jeho části, je otevřená inovace kolegiální cestou práce, ve které se sdílí vše.

Tato otevřenost je dobře ilustrována bezprecedentními stupni sdílení dat. V roce 2010 vypustili GSK (Genomics Institute of the Novartis Research Foundation) a St. Jude Children’s Research Hospital v Memphisu ve státě Tennessee, na veřejnost detaily o více než 20 000 složkách, které jsou aktivní proti malarickému parazitovi – z nich 13 500 pocházelo z patentového fondu sloučenin GSK. Byl to přelomový krok, který měl za cíl vyburcovat mezinárodní výzkumnou komunitu.

Nezisková organizace Medicines for Malaria Venture (MMV) udělala ještě větší krok. Skrze takzvaný “open access malaria box” poskytuje MMV fyzický přístup k rozdílné selekci 400 komerčně dostupným sloučeninám. Pro vědce z celého světa je přistup zdarma, pokud souhlasí, že výsledky jejich výzkumu budou veřejné. K dnešnímu dni byl “malaria box“ sdílen více než 250 výzkumnými skupinami ve 30 zemích po celém světě a vedl k zahájení několika programů na objev léčiv napříč spektrem opomíjených chorob.

Kromě toho, že otevřený výzkum usnadňuje sdílení prostředků a myšlenek, vytváří také rámce ke společné práci (jak fyzicky, tak vzdáleně) pro vědce z rozdílných institucí a původů, k využívání společných sil a k výměně know-how.

Jedním z příkladů tohoto typu spolupráce může být světově první “otevřená laboratoř“ pro výzkum chorob v rozvojovém světě, která byla založena v roce 2010 ve výzkumném středisku GSK v Tres Cantos ve Španělsku. Laboratoř funguje díky podpoře a radám širokého spektra aktérů, včetně GSK, Wellcome Trust, Evropské unie a MMV, stejně jako mnoha dalším partnerství ve vývoji produktů či akademickým centrům. Umožňuje výzkumníkům z předních světových institucí pracovat bok po boku s vědci z lékového průmyslu v dynamickém a společném prostředí, s cílem transformovat časné výzkumné plány v programy na vývoj léčiv.

Po kompletaci 60 projektů od svého založení si iniciativa získala rozsáhlé uznání jako inkubátor nových myšlenek a cenný model R&D pro přístup k dalším hlavním zdravotnickým výzvám. A další silně spolupracující R&D iniciativy již také přinášejí ovoce. Tři potenciální nové léky pro malárii, vyvinuté GSK (v partnerství s MMV), se nyní dostávají ke klinickému testování.

Další potenciálně nové léčivo je vyvíjeno spoluprací GSK a MMV (pro malarickému parazitu) je v procesu vývoje ještě dále a již vstoupilo do finálních fází klinického testování. Pokud bude úspěšné, půjde o první lék na recidivující malárii za posledních 60 let.

Kromě toho povolili minulý rok regulační orgány GSK vakcínu na malárii. Jde o světovou prvotinu a výsledek tří dekád výzkumu a bezprecedentní úrovně spolupráce mezi GSK, PATH Malaria Vaccine Initiative, a prominentních afrických výzkumných center.

Ale zatímco máme dobré důvody k tomu být povzbuzeni nedávným pokrokem, nesmí nám to ke spokojenosti s bojem s malárií stačit. Každá pozitivní statistika je vyvážena tvrdou realitou, že je zde každoročně stále zhruba 200 milionů případů malárie, která zabije téměř 500 000 lidí, z nichž jsou naprostá většina děti s věkem pod pět let.

Díky založení silné, spolupracující výzkumné společnosti a stále volnějšímu toku znalostí, jsme nyní v lepší pozici než kdy jindy, abychom zintenzivnili naše snahy a povzbudili ostatní, ať udělají totéž. V oblasti, kde jsou komerční zisky limitovány, ale kde je enormní potenciál pro ohromné zlepšení zdraví a ekonomik celých zemí, musí vědci pokračovat v rušení bariér a spolupracovat pro celosvětové dobro.