libe1_ Per-Anders PetterssonGetty Images_africa schoolgirls Per-Anders Pettersson/Getty Images

We moeten meer vrouwen tot de Afrikaanse technologiesector laten toetreden

MASERU – Van Women in Tech-conferenties tot Girls Who Code-programmaʼs zijn er de afgelopen jaren steeds meer initiatieven gekomen die zich richten op het in staat stellen van meisjes en vrouwen om toe te treden tot de zogenoemde STEM-sectoren (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde). Maar de veranderingen verlopen traag: hoewel het percentage vrouwen in de beroepsbevolking geleidelijk aan is toegenomen, blijft het in de technologiesector aanzienlijk lager. Gezien de centrale rol van die sector als motor van de Vierde Industriële Revolutie komt dit neer op een belangrijke aderlating voor het potentieel van economieën.

Dit probleem is bijzonder geprononceerd in Afrika. In het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika heeft de vrouwelijke participatie in de beroepsbevolking bijvoorbeeld de 61% bereikt, maar vertegenwoordigen vrouwen slechts 30% van de professionals in de technologiesector. In meer fundamentele zin, ook al neemt het internetgebruik in Afrika sneller toe dan waar ook ter wereld, is de digitale genderkloof sinds 2013 groter geworden. Een kwart minder vrouwen dan mannen maakt gebruik van het internet.

In de huidige digitale economie ondermijnt het relatieve gebrek aan connectiviteit van vrouwen hun vermogen om hun economische potentieel te verwezenlijken. Zelfs vrouwen met eigen ʻanalogeʼ bedrijfjes, zoals kleermakers of kappers, komen tekort als ze niet online kunnen adverteren, of als ze geen technologische middelen kunnen gebruiken om hun werkzaamheden te monitoren, meten en optimaliseren.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/d2TSolpnl