2

Olympolitika

PAŘÍŽ – Existuje spojitost mezi ekonomickou silou a počtem olympijských medailí? Rýsuje se nějaká forma multipolarity i ve sportu, když politická multipolarita již zapustila kořeny?

Na olympiádě v Barceloně v roce 1992, tedy bezprostředně po skončení studené války, získaly Spojené státy a „Sjednocený tým“ složený z reprezentantů zemí bývalého Sovětského svazu čtvrtinu všech medailí. Globální bipolarita tehdy ještě nevymizela. Do roku 2008, kdy se konaly olympijské hry v Pekingu, se svět značně proměnil. Sovětsko-americký duopol ustoupil duopolu čínsko-americkému, který tehdy získal 20% medailí.

Londýnské hry tento trend potvrdily. Čínsko-americký duopol byl v medailové bilanci výrazně zastoupený (22% z celkového počtu medailí), ale neměl drtivou převahu. Silná zůstává i Evropa a značného pokroku dosáhly také Asie a Karibik.

Za olympijskou silou se skrývají čtyři různé faktory: počet obyvatel, tradice sportu, sportovní politika a úroveň rozvoje. Žádný z těchto faktorů nemůže sám o sobě vysvětlit olympijskou bilanci určité země. Dohromady však mají relativně velkou vypovídací schopnost.