Evropa stará a stárnoucí

Když americký ministr obrany Donald Rumsfeld nedávno hovořil o ,,staré Evropě," měl pravdu, ovšem nikoliv tak, jak zamýšlel. Evropa je skutečně stará - a nadále stárne. Na celém kontinentu jsou děti stále vzácnější. Míra porodnosti (počet dětí na jednu ženu v celé populaci) klesla v Německu a Itálii na 1,2%. Ve Spanělsku je číslo ještě nižší - dosahuje tu evropského dna. Spanělsko je stále mladou společností, bezdětná společnost je ovšem odsouzena k zániku.

Naproti tomu míra porodnosti v USA je 2,4 a v Británii 2,1. Tyto rozdíly jsou pozoruhodné, obzvláště uvážíme-li, že americké i britské programy mateřských dovolených oplývají štědrostí mnohem méně než v kontinentální Evropě. Francie na kontinentu vyčnívá se svou mírou porodnosti na úrovni 1,8. Jde nejspíše o výsledek dlouholeté velkorysosti daňové politiky vůči velkým rodinám.

Migrace je také významným vysvětlením těchto rozdílů. Vyšší míra porodnosti v USA, Británii a Francii odráží velký počet přistěhovaleckých rodin v těchto zemích. Míra porodnosti je mezi imigranty obvykle vyšší než v rodinách rodilých Evropanů a Severoameričanů. Rostoucí počet přistěhovaleckých pracovníků ovšem nemusí míru porodnosti zvyšovat. Například v Německu žije četná populace gastarbeitrů, ale jen málo se jich tu usadí s rodinami - většina nechává své děti v rodné zemi.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/9qkQWXU/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.