7

Nízká cena ropy v Zálivu aneb všechno zlé je k něčemu dobré

BEJRÚT – V červnu 2014 byl barel ropy Brent – hlavní srovnávací ukazatel na mezinárodním trhu s ropou – prodáván za $115. Dnes, méně než dva roky poté, je cena $45 – nebo dokonce méně. Není překvapivé, že tento kolaps by obrovským šokem pro Saudskou Arábii a šejchství v Zálivu, které na ropu spoléhají ve zhruba 85% jejich příjmů. A také není překvapivé, že si musí uvědomit, že na rozdíl od poklesů cen z minulosti, tento nebude přechodný.

Tato “nová norma“ pro ropu reflektuje novou realitu: ekonomický růst Číny – a stejně tak její poptávka po ropě – je předurčen k poklesu; světová energetická efektivita poroste, v neposlední řadě kvůli závazkům z prosincové klimatické konferenci v Paříži; a inovace, které činí břidlicový olej a plyn, současně s obnovitelnými zdroji energie, mnohem konkurenceschopnější. Díky návratu Íránu, Libye a Iráku, jakožto hlavních exportérů ropy, musí být nízké ceny ropy jak nevyhnutelné, tak trvalé.

Saudská Arábie a další státy Zálivu by neměli tuto krizi ignorovat. Mají nyní skvělou příležitost konečně provést komplexní ekonomické reformy.

Jejich cílem by měl být nový model rozvoje, který je osvobodí od závislosti na uhlovodících. Fiskální tlumiče v podobě dřívějších zisků z ropy mohou šesti zemím Gulf Cooperation Council (GCC) poskytnout krátkodobou úlevu. Ale toto okno se musí využít ke startu strukturálních reforem potřebných k dosažení udržitelného ekonomického rozvoje, makroekonomické stability a rozumného a spravedlivého využití rezerv ropy a plynu.