buruma183_Mark Schiefelbein-PoolGetty Images_china xi Mark Schiefelbein-PoolGetty Images

Når historien skrives gjennom statlige dekreter

NEW YORK – Song Gengyi, som underviser i journalistikk i Shanghai, ble avskjediget sist måned fordi hun gjorde jobben sin. Hun oppfordret studentene til å verifisere offisielle beretninger om Nanjing-massakren i 1937 — en orgie i massemord og voldtekt begått av den keiserlige japanske arme i det som den gang var den kinesiske hovedstaden. Li Tiantian,en annen lærer som protesterte mot avskjedigelsen, ble straffet gjennom tvangsinnleggelse på et psykiatrisk sykehus.

Vi forventer at journalister skal verifisere fakta. Det er en del av jobben deres. Men fordi ugjerningene i Nanjing under den kinesisk-japanske krigen spiller en så viktig rolle i den kinesiske nasjonalismen, og dermed også i det kinesiske kommunistpartiets propaganda, blir enhver kritisk gransking av det som skjedde ansett som kritikk av de kinesiske myndighetene.

Dette krever muligens nærmereforklaring. Fram til Mao Zedong døde i 1976, ble Nanjing-massakren viet lite oppmerksomhet i offisiell kinesisk historiefortelling. Den offisielle historien under Mao var i stedet en heroisk beretning om kommunismens seier over fascistiske og borgerlige undertrykkere. Nanjing var hovedstaden til de kinesiske nasjonalistene da den kinesisk-japanske krigen pågikk. Massakren var derfor en fortelling om nasjonalistenes nederlag og ikke om kommunistenes heltemot.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/Lc2FVxMnb