apple taxes protest CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/Getty Images

Rozhodná chvíle pro budoucí zdanění korporací

NEW YORK – Na první pohled se jedná o byrokratické zasedání jako každé jiné. Diskuse, které koncem měsíce proběhnou na půdě OECD v Paříži, jsou však nesmírně důležité, protože nejbohatší země světa představí nové návrhy na zdanění digitálních nadnárodních společností, jako jsou Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix a Uber.

Když v roce 2012 vzbudily hněv veřejnosti skandály související s postupy, jimiž se společnosti Apple, Amazon a Google vyhýbaly daním, a přinutily G20 jednat, byla OECD vyzvána k reformě mezinárodního systému korporátních daní. Tři roky poté to vyústilo v balíček reforem známý jako projekt „Base Erosion and Profit Shifting“ (Vymílání základu a přesouvání zisků), zkráceně BEPS. Reformní proces probíhal pod vedením zemí OECD a rozvojovým zemím se otevřel až po představení tohoto počátečního balíčku. Dnes je zapojeno 125 zemí, tvořících uskupení nazývané „Inkluzivní rámec“.

BEPS byl nepochybně důležitým krokem k potlačení některých nejkřiklavějších strategií obcházení daní, jež nadnárodní společnosti používají. Pobídl například k tomu, že daňové orgány sdílejí zprávy o ziscích a daňových odvodech těchto společností podle jednotlivých zemí. Toto pravidlo se bohužel uplatní pouze na obzvlášť velké nadnárodní společnosti a zprávy nebudou veřejně dostupné, což občanské společnosti upírá významný nástroj transparentnosti.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/hMs9DpD/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.