12

Obama versus Obamacare

NEW YORK – De Amerikaanse Patient Protection and Affordable Care Act, de hervorming van de gezondheidszorg uit 2010 die het paradepaardje van Obama was, is er in geslaagd om miljoenen Amerikanen een verzekering te bieden die ze anders niet hadden gehad. En in tegenstelling tot waar critici voor waarschuwden, heeft deze de kosten van de gezondheidszorg niet opgedreven; er zelfs enige hoop dat de kostencurve wellicht eindelijk naar beneden is af aan het vlakken.

Maar of ‘Obamacare’ er in slaagt om de excessief hoge zorgkosten in te dammen is niet gegarandeerd. Dat zal afhangen van het andere beleid van de regering van Obama, vooral op een gebied dat misschien totaal niet gerelateerd lijkt: de voortgaande discussies met India over intellectueel eigendom. En op dit vlak lijkt Obama vastbesloten om zijn eigen hervorming te ondermijnen, vanwege de druk van de machtige Amerikaanse farmaceutische lobby.

Farmaceutische kosten zijn verantwoordelijk voor een steeds groter deel van de uitgaven aan de gezondheidszorg in de VS. Het aandeel van de onkosten voor voorgeschreven medicijnen als deel van het bbp is in 20 jaar bijvoorbeeld zelfs bijna verdriedubbeld. Het verlagen van de zorgkosten vereist dus een grotere concurrentie in de farmaceutische industrie – en dat betekent het toestaan van de productie en distributie van generieke medicijnen. In plaats daarvan wil de regering van Obama een handelsovereenkomst sluiten met India die de concurrentie op het gebied van generieke medicijnen zou verzwakken, waarmee levensreddende medicijnen onbetaalbaar zouden worden voor miljarden mensen in India en ver daarbuiten. Dit is geen onbedoelde consequentie van een verder goed bedoeld beleid; het is het expliciete doel van de Amerikaanse handelspolitiek.

Grote multinationale farmaceutische bedrijven proberen al jaren om de concurrentie door generieke middelen te blokkeren. Maar de multilaterale aanpak, die gebruik maakt van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), is minder effectief dan ze hoopten, dus nu willen ze dit doel bereiken door middel van bilaterale en regionale overeenkomsten. De jongste onderhandelingen met India (de grootste bron van generieke geneesmiddelen voor ontwikkelingslanden) zijn een cruciaal onderdeel van deze strategie.