8

Obama veel effectiever dan Romney op het gebied van de werkgelegenheid

BERKELEY – De Verenigde Staten hebben zojuist het derde jaar van hun economisch herstel achter de rug, maar de werkloosheid blijft boven de 8% en er zijn zorgwekkende tekenen die op een groeivertraging duiden. Daarom is het geen verrassing dat het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen een belangrijk thema is geworden in de campagne voor de presidentsverkiezingen – of dat de kandidaten er heel verschillende ideeën op na houden over hoe ze de werkgelegenheid willen bevorderen.

Vorig najaar heeft president Barack Obama de 'American Jobs Act' (AJA) voorgesteld, een pakket ter waarde van $450 mrd aan begrotingsmaatregelen, bedoeld om de banengroei aan te jagen. De AJA kwam neer op ongeveer 3% van het bruto binnenlands product en zou in 2012 van kracht moeten worden. De wet zou de werkgelegenheid moeten bevorderen en het Amerikaanse herstel bescherming moeten bieden tegen mondiale tegenwind. Het grootste deel van de maatregelen werd in het verleden gesteund door beide grote partijen. Belastingverlagingen namen 56% van de totale kosten voor hun rekening, en het pakket zou worden betaald uit het langetermijnplan van president Obama voor het terugdringen van het begrotingstekort.

Diverse onafhankelijke economen hebben geconcludeerd dat het plan van Obama de arbeidsmarkt in 2012/'13 een forse steun in de rug zou geven. Twee van de meest gerespecteerde voorspellers van het land dachten dat de AJA in 2012 1,3 tot 1,9 miljoen banen zou opleveren, en ruim twee miljoen banen eind 2013. Het onafhankelijke Congressional Budget Office (CBO, het begrotingskantoor van het Congres) concludeerde eveneens dat het grootste deel van het beleid van de AJA zeer effectief zou zijn, gemeten naar het aantal banen dat in 2012-'13 zou worden geschapen per geïnvesteerde begrotingsdollar.

De AJA is ten prooi gevallen aan een eindeloze vertragingstactiek van de Republikeinen in de Senaat, en ook het door de Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden heeft ervoor gezorgd dat het wetsontwerp niet in stemming werd gebracht. Mitt Romney, de presidentskandidaat van de Republikeinen, heeft het plan aangevallen als 'louter stimulerend'; het zou 'een scheutje benzine gooien op de gloeiende kolen' van het herstel. Uiteindelijk heeft Obama, geruggesteund door opiniepeilingen waaruit een voorkeur voor zijn plan sprak, een gedeeltelijke goedkeuring van twee onderdelen van de AJA bewerkstelligd: een verlaging van de werknemerspremies met een derde (waar hij een verlaging met de helft had voorgesteld) en een uitbreiding van de werkloosheidsuitkeringen met ongeveer 60% van wat hij had aanbevolen.